Historia - strona 14

Powstanie i działalność Wielkiej Koalicji

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1477

POWSTANIE I DZIAŁALNOŚĆ WIELKIEJ KOALICJI Niemcy, Włochy, Japonia, działając ze swoimi sojusznikami ( Finlandia, Rumunia, Węgry, państwo Vichy, Hiszpania - formalnie neutralna, choć ochotnicy z tego kraju walczyli na froncie wschodnim) rozpętały II wojnę światową. Wygrała jednak koalicja antyhitler...

Powstanie listopadowe i krakowskie

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 819

POWSTANIE LISTOPADOWE I WOJNA POLSKO-ROSYJSKA 1830-1831 W 1825 zmarł car Aleksander I. Władzę po nim objął jego brat Mikołaj I ( 1825-1855, zmarł w czasie wojny krymskiej), choć zgodnie z prawem należała się ona Konstantemu Pawłowiczowi, ten jednak zrzekł się jej w 1822 na rzecz swojego młodszego b...

Powstanie Rządu Polskiego na Emigracji

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1120

Powstanie Rządu Polskiego na Emigracji Po niemieckiej napaści na Polskę 1 września 1939 r . i agresji radzieckiej 17 września 1939 r . władze II Rzeczpospolitej podjęły decyzję o natychmiastowej ewakuacji i przeniesienia swojej siedziby poza granice kraju. W ten sposób starano się uniknąć niewoli i...

Powstanie Warszawskie 1944

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1659

POWSTANIE WARSZAWSKIE 1944 Powody wybuchu powstania: - Armia Czerwona zaczęła zbliżać się do rodzimych ziem państwa polskiego, sforsowano Bug, wyzwolono pierwsze polskie miasto; Rosjanie zaczęli zbliżać się do linii Wisły, - powstanie PKW...

Powstanie wielkopolskie

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 637

POWSTANIE WIELKOPOLSKIE I KONFLIKT POLSKO-CZESKI Wielkopolska w prawdzie formalnie została oddana Polsce, jednak nie obyło się bez walki. Właściwie już od X w. Wielkopolska była kolebką Polski, a odpadła od niej w drugim rozbiorze (1793).Były to ziemie poddane silnemu wynarodowieniu, germanizacji...

Poznański czerwiec 1956

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia
Pobrań: 133
Wyświetleń: 728

POZNAŃSKI CZERWIEC 1956 W 1956 miało miejsce pierwsze wydarzenie, kiedy przeciw władzy ludowej wystąpili ludzie. Wystąpienia z lat 1956-80 (narodziny Solidarności), poza wystąpieniem z marca 1968, miały to samo podłoże - ekonomiczne. Były to dążenia klasy robotniczej do podniesienia pensji, popraw...

Procedura obrad sejmowych

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 742

Procedura obrad sejmowych. Już od panowania Stefana Batorego, czyli od połowy XVI wieku ustaliły się podstawowe zasady postępowania w samym sejmie. Do ok. stuletnich praktykach, w XVII wieku wykształcił się kanon takiego postępowania, co pozwala na wyodrębnienie kilku etapów obrad sejmowych. Same...

Przewrót majowy i kultura dwudziestolecia

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 693

Fiszki: Przewrót Majowy - Kultura Dwudziestolecia 1. Sytuacja w Polsce w latach 1923 - 1926 Po wyborach w 1922 roku prawica skupiona w bloku Chjena , nie mogła rządzić samodzielnie i musiała zawrzeć koalicję z centrowym PSL PIAST . W maju 1923 roku oba ugrupowania podpisały porozumienie w Warszawie...

Przyczyny I wojny światowej i straty po wojnie

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 532

Przyczyny I wojny światowej i straty po I wojnie światowej Przyczyny Straty - zabójstwo arcyksięcia Franciszka Ferdynanda, następcy tronu Austro - Węgier - Prawie każde mocarstwo dążyło do poszerzenia swoich posiadłości w Afryce - Konflikt rosyjsko - austriacki o wpływy na Bałkanach - Walka Angl...

Radzieckie ofensywy 1944-45

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 651

RADZIECKIE OFENSYWY 1944-45 W 1943 Rosjanie odnieśli zwycięstwa w bitwie pod Stalingradem i w bitwie na łuku kurskim. Znacznie wzrósł wówczas autorytet ZSRR w Europie i na świecie. W takiej właśnie atmosferze odbyła się pierwsza konferencja Wielkiej Trójki - konferencja w Teheranie. ZSRR stawiał w...