Historia - strona 13

Polska w epoce stalinowskiej

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 833

POLSKA W EPOCE STALINOWSKIEJ W lutym 1947 po raz pierwszy zebrał się sejm. Premierem wówczas był Cyrankiewicz, a prezydentem Bierut - oficjalnie bezpartyjny, związany z PPR. 19 lutego 1947 uchwalono Małą Konstytucję - ustawa zasadnicza regulująca zasady działania władzy i administracji na czas prz...

Polska w latach 1945-47

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1022

POLSKA W LATACH 1945-47. UTRWALENIE NOWEGO USTROJU Polska Rzeczpospolita Ludowa (PRL) - wprowadzona 22 lipca 1952 ( uchwalenie konstytucji). W 1989 nazwa ta przestała obowiązywać. Podstawową rolę odgrywała PPR , założona 15 stycznia 1942 przez Grupę Inicjatywną ( Nowotko, Mołojec, Finder). Do poł...

Polska w latach osiemdziesiątych

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 616

POLSKA W LATACH OSIEMDZIESIATYCH 31 grudnia 1982 stan wojenny został zawszony. Nie zwiększyły się jednak swobody obywatelskie. Nadal istniały ustawy o szczególnej regulacji praw, sądy doraźne, wydawano wyroki śmierci. Władza gotowa była wszelkimi środkami bronić swojego środowiska. Wydano wyroki n...

Polska w latach siedemdziesiątych

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 714

POLSKA W LATACH SIEDEMDZIESIĄTYCH - SYTUACJA SPOŁECZNO - POLITYCZNA Reforma administracyjna Polska podzielona była na 17 województw. Siedemnaste województwo stanowiła sama Warszawa i okolice - było to województwo stołeczne. I krok W 1972 nastąpiła likwidacja osiedla( - najmniejszej jednostki admin...

Polska w okresie stalinowskim

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 994

Polska w okresie stalinowskim Okresem stalinizmu w Polsce nazywamy lata 1945 - 1956 .   Po zakończeniu działań na frontach II wojny światowej rozpoczął się proces budowy nowego ustroju w Polsce, który był ściśle wzorowany na zasadach panujących w tym okresie w ZSRR.   Rok 1947 był, bowiem rokiem wy...

Polska Walcząca - polski ruch oporu

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1421

POLSKA WALCZĄCA - POLSKI RUCH OPORU znak Polski Walczącej - za jego namalowanie groziła kara śmierci (propaganda wi zualna) W październiku - listopadzie 1939 powstała pierwsza formacja ruchu oporu w Polsce - partyzantka powrześniowa , którą tworzyli żołnierze, którzy po przegranej wojnie obronnej ...

Polski październik 1956

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia
Pobrań: 252
Wyświetleń: 2170

POLSKI PAŹDZIERNIK 1956 Nad Polską wisiała groźba radzieckiej interwencji. Chruszczow zaczął zdawać sobie sprawę, że jego liberalizacja polityczna posunęła się zbyt daleko i może doprowadzić do rozpadu bloku socjalistycznego (Węgry, Polska). Rosjanie rozpoczęli więc mobilizacje na terenach NRD ora...

Polskie państwo podziemne

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1463

POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE PION MILITARNY 27 września 1939 powstała Służba Zwycięstwu Polski ( SZP ), którą kierował gen. Michał Karaszewicz -Tokarzewski , a zastępcą jego był Stefan Rowecki „Grot” (pierwszy komendant główny AK). Niedługo potem ukształtował się rząd na emigracji, który chciał mieć ...

Postawa Polaków wobec germanizacji i rusyfikacji

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1792

POSTAWA POLAKÓW WOBEC RUSYFIKACJI I GERMANIZACJI Polskie społeczeństwo w Przywiślańskim Kraju po roku 1864 było podzielone : jedni przyjmowali postawę nieprzejednanych , którzy uważali , że bez względu na koszty walka o niepodległość powinna być prowadzona drudzy - ugodowcy = serwiliści ( ślepa s...

Powstanie dwóch państw niemieckich

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1596

POWSTANIE DWÓCH PAŃSTW NIEMIECKICH 8/9 maja miała miejsce kapitulacja Niemiec, nie równała się ona jednak pokojowi, który zawarto dopiero 12 września 1990. Wtedy właśnie zezwolono na zjednoczenie Niemiec - traktat „2 plus 4”( RFN, NRD + ZSRR, Wielka Brytania, Francja, USA). Sprawę Niemiec poruszan...