Historia - strona 12

Państwo Wiślan

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1155

Państwo Wiślan. Do dziejów państwa Wiślan dysponujemy trzema przekazami źródłowymi: „Geograf bawarski”. Występuje tam nazwa „Wislane” - „ Germanika” króla Alfreda Wielkiego. Znajdujemy tam infor...

Plan Marshalla i powstanie NATO

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1239

PLAN MARSHALLA I POWSTANIE NATO Doktryna Trumana Truman- prezydent USA od śmierci Roosevelta w 1945. Jako polityk był twardy i nieustępliwy wobec ZSRR. Doktryna Trumana wprowadzona została w marcu 1947 i obowiązywała do marca 1953 ( 5 mar...

Początki Polski

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 812

Początki Polski Wstępując na widownię dziejową była Polska już państwem znacznym i zorganizowanym, musiała więc mieć wiekową przeszłość za sobą. Wszakże o tej przeszłości i o początkach państwa polskiego brak nam prawie zupełnie współczesn...

Początki ruchu ludowego na ziemiach polskich

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 525

POCZĄTKI RUCHU LUDOWEGO NA ZIEMIACH POLSKICH Ruch ludowy = ruch chłopski Chłopi byli warstwą społeczeństwa , która zbudziła się do życia politycznego najpóźniej. Było to spowodowane faktem, że późno zostało zniesione poddaństwo , jak również późno dokonano uwłaszczenia. Najszybciej uwłaszczenia d...

Początki władzy ludowej w Polsce

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 749

POCZĄTKI WŁADZY LUDOWEJ W POLSCE Pod koniec kwietnia 1943 zostały zerwane stosunki dyplomatyczne między rządem londyńskim a ZSRR. Siły promoskiewskie przygotowywały się do objęcia władzy w Polsce. Brytyjczycy natomiast zaczęli naciskać na Mikołajczyka, by ten podjął rozmowy z Rosjanami w celu nawi...

Powstanie państwa rzymskiego

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 854

POWSTANIE  PAŃSTWA  RZYMSKIEGO    1. Poło enia geograficzne – Rzym to miasto nad rzeką Tyber le ące w Lacjum na Płw. Apenińskim.  na północ od Lacjum rozciąga się Etruria zamieszkała przez Etrusków. Płw. Apeniński jest pokryty  górami (Apeniny). Tereny dogodne do uprawy zbó  znajdują się jedynie na...

Polityka państw totalitarnych przed II wojną

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1953

POLITYKA PAŃSTW TOTALITARNYCH: WOJNA W ETIOPII, HISZPANII I AGRESJA JAPOŃSKA W CHINACH Państwa totalitarne: -Włochy, -Niemcy, -ZSRR, -Hiszpania od 1939 WŁOCHY - chcieli odbudować Imperium Romanum, móc znowu mówić o Morzu Śródziemnym „Mare Nostrum” NIEMCY- marzyli o zdobyciu Lebensraumu (= „pr...

Polityka zagraniczna II Rzeczypospolitej

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1036

Polityka Zagraniczna II Rzeczypospolitej 1. Polska polityka zagraniczna w pierwszych latach Polityka zagraniczna Polski po pierwszej wojnie światowej była bardzo trudna , gdyż jej położenie między dwoma wielkimi mocarstwami, kt...

Polska na arenie międzynarodowej w dwudziestoleciu międzywojennym

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 833

POLSKA NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ W DWUDZIESTOLECIU MIĘDZYWOJENNYM W1923 nastąpił koniec terytorialnej budowy państwa polskiego. Jego położenie geopolityczne było jednak fatalne. Polska znajdowała się między Rosją a Niemcami i dla obu tych państw była czynnikiem niepożądanym. Nasze niezależne państw...

Polska pierwszych Piastów

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia
Pobrań: 147
Wyświetleń: 2233

Polska pierwszych Piastów Około roku 1000 Polska, zwana jeszcze "państwem gnieźnieńskim", liczyła około miliona mieszkańców, żyjących na 250 tysiącach kilometrów kwadratowych. Niemal 2/3 powierzchni stanowiły nieprzebyte puszcz...