Historia - strona 11

Powstanie III Rzeszy

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 812

NARODOWY SOCJALIZM I POWSTANIE III RZESZY W XIX we Francji Gobineau napisał książkę „Badania nad nierównością ras”. Wyróżnił w niej rasy mniej i bardziej uzdolnione, a mieszanie ich uznał za niedopuszczalne. Francja była wówczas najwię...

Narodziny faszyzmu we Włoszech

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia
Pobrań: 546
Wyświetleń: 7637

NARODZINY FASZYZMU WE WŁOSZECH Sytuacja w Europie po I wojnie światowej Po wojnie w Europie sytuacja była dość problematyczna, skomplikowana. Koniec wojny spowodował, że milionowe rzesze żołnierzy przemieszczały się przez Europę. Mając w pamięci chwile, które przeżyli, widząc zniszczenia wojenne, ...

Narodziny III Rzeczpospolitej

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1071

NARODZINY III RZECZPOSPOLITEJ 31 grudnia 1982 - zawieszenie stanu wojennego, 22 lipca 1983 - zniesienie stanu wojennego, Dekada Jaruzelskiego = dekada stracona W kwietniu / maju 1988 w Polsce miejsce miały strajki. Strajkowała Huta im. Lenina (HiL), stocznia. Postulaty były natury ekonomicznej....

Historia Polski - nowa wiara i stare obyczaje

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 868

Nowa wiara i stare obyczaje Nie wiemy dokładnie, w co wierzyli przodkowie Polaków. Wiadomo jednak, że Słowianie powszechnie czcili bóstwa uosabiające siły przyrody - ogień i słońce, a także rzeki, drzewa i gaje. Wśród ogólnosłowiańskich bogów, którym cześć oddawano również na ziemiach polskich, cen...

Odbudowa państwa polskiego w XI w.

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 679

ODBUDOWA PAŃSTWA POLSKIEGO W XI w.  1. Panowanie Kazimierza Odnowiciela (1034-1058)  a) Kazimierz Odnowiciel  powrócił do kraju w 1039 roku wspomagany przez cesarza  Henryka III  i   księcia ruskiego Jarosława Mądrego.    b) polityka Kazimierza...

Panowanie i działalność Kazimierza Odnowiciela

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1477

Odbudowa państwowości i organizacji kościelnej za rządów Kazimierza I Odnowiciela. Działalność odnowicielska Kazimierza I poszła w trzech kierunkach: odtworzenie terytorium państwa w miarę istniejących sił i środków reorganizacja lub restytucja wielu agend aparatu władzy, w tym zwłaszcza służby w...

Odrodzenie Królestwa Polskiego

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 2303

ODRODZENIE KRÓLESTWA POLSKIEGO     1. Odrodzenie Królestwa Polskiego na przełomie XIII i XIV w.  a) czynniki, które przyczyniły si ę  do zjednoczenia Królestwa Polskiego :   rozbicie  dzielnicowe  osłabiło  bezpieczeństwo  państwa,  które  było  bezsilne  wobec  zagro enia  zewnętrznego.  Pod  koni...

Operacja Berlińska

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1022

Operacja Berlińska Fronty I Front Białoruski I Front Ukraiński II Front Białoruski IV Front Ukraiński Gieorigj Żukow Konstanty Rokkosowski Ivan Koniew Ivan Pietrow 1. Operacja Brzesko-Lubelska Część operacji Bagration, która została wykon...

Państwo Mieszka I a Cesarstwo Niemieckie

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 567

Państwo Mieszka I a Cesarstwo Niemieckie. Stosunek Mieszka do cesarstw dowodził jego wielkiej przezorności i mądrości. Samo porównanie potencjałów ludnościowego, ekonomicznego i militarnego świadczy o wielkiej przewadze silnej monarchii niemieckiej nad powstającym dopiero państwem polskim. Pierwsza...