Odrodzenie Królestwa Polskiego

Nasza ocena:

5
Pobrań: 105
Wyświetleń: 2303
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Odrodzenie Królestwa Polskiego - strona 1 Odrodzenie Królestwa Polskiego - strona 2

Fragment notatki:

ODRODZENIE KRÓLESTWA POLSKIEGO     1. Odrodzenie Królestwa Polskiego na przełomie XIII i XIV w.  a) czynniki, które przyczyniły si ę  do zjednoczenia Królestwa Polskiego :   rozbicie  dzielnicowe  osłabiło  bezpieczeństwo  państwa,  które  było  bezsilne  wobec  zagro enia  zewnętrznego.  Pod  koniec  XIII  w.  wzrosło  zagro enie  ze  strony  Zakonu  Krzy ackiego,  Marchii  Brandenburskiej,  Czech,  Krzy aków,  Litwinów.  Tylko  zjednoczone  ziemie  polskie  mogły  skutecznie stawić opór najazdom.   rozbicie umocniło pozycję Kościoła i mo nowładztwa w Polsce kosztem władzy ksią ęcej. Będą  one  dą yć  do  zjednoczenia  by  w  pełni  wykorzystać  swoje  mo liwości  nie  obawiając  się  utraty  swoich przywilejów.   Kościół katolicki był czynnikiem spajającym wszystkie dzielnice, tym bardziej  e zachował model  organizacyjny sprzed rozbicia – granice diecezji nie pokrywały się z granicami dzielnic.   wspólny język, tradycja i kultura ludności zamieszkującej poszczególne dzielnice.   rozwój osadnictwa na prawie polskim i niemieckim sprzyjał rozwojowi handlu wewnętrznego. To  sprzyjało  bogaceniu  się  chłopstwa  i  mieszczaństwa.  Granice  i  liczne  opłaty  celne  utrudniały  rozwój handlu. Te grupy będą dą yć do zjednoczenia by znieść dodatkowe cła.  b) O ś rodki zjednoczeniowe.     Małopolska  – dzielnica z dawną stolicą  – Krakowem.     Wielkopolska  – kolebka państwa polskiego.      Ksią ęta tych dwóch dzielnic mieli największe szanse na zjednoczenia ziem polskich.  c) Etapy zjednoczenia Królestwa Polskiego .    Przemysł  II  koronował  si ę   na  króla  w  1295  roku.   Księciu  wielkopolskiemu    jako  pierwszemu  udało  się  zjednoczyć  Wielkopolskę  i  Pomorze  Gdańskie.  Został  koronowany  w  Gnieźnie  przez  arcybiskupa Jakuba Świnkę .  Niestety Przemysł II był królem Polski tylko przez 7 miesięcy gdy   ju  w 1296 roku został zamordowany w Rogoźnie.     Wacław II czeski – koronował si ę  na króla w 1300 roku.  Wacław II był królem Czech. W ciągu  kilku  lat  zjednoczył:      Małopolskę,  Wielkopolskę,  Pomorze  Gdańskie,  część  Kujaw,  ziemię  łęczycko – sieradzką, hołd lenny zło yła mu większa część ksią ąt śląskich i  Mazowsze. Wacław  II władał większością ziem polskich. Wacław II zło ył hołd lenny cesarzowi niemieckiemu. Jego  rządy  twardej  ręki  były  mało  popularne,  tym  bardziej  e  pełnił  je  przy  pomocy  ludzi  obcych, 

(…)

… się jednak koronować na króla polskiego. W 1306 roku
został zamordowany.
Władysław Łokietek – ksią ę kujawski, wrócił do kraju z wygnania w 1305 roku. Najpierw
opanował ziemię sandomierską, później łęczycko-sieradzką i ziemię brzesko-kujawską. Po śmierci
Wacława III przejął Pomorze Gdańskie i Małopolskę z Krakowem. W 1314 przejął władzę nad
Wielkopolską po śmierci Henryka głogowskiego. Niestety w 1308 roku Łokietek utracił
Pomorze Gdańskie na rzecz Zakonu Krzy ackiego. W tym czasie Łokietek był zajęty
tłumieniem buntu biskupa Jana Muskaty. Do 1320 r. jego panowanie uznały: Kujawy,
Wielkopolska, Małopolska, ziemia łęczycko – sieradzka. Władysław Łokietek koronował się na
króla w 1320 roku. Rok ten uznaje się za datę zjednoczenia Królestwa Polskiego.
2. Rządy Władysława Łokietka (1306 – 1333).
Przez całe…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz