Historia - strona 10

Kraje Europy środkowej po II wojnie

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 574

KRAJE EUROPY ŚRODKOWEJ I POŁUDNIOWO - WSCHODNIEJ PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ W 1944 Rosjanie skierowali ofensywę na Bałkany. Możliwe to było dzięki powstaniu warszawskiemu - ci, którzy pauzowali na Wiśle mogli atakować Bałkany. Rumunia P...

Kryzys państwa polskiego w XI w.

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 672

KRYZYS PAŃSTWA POLSKIEGO W XI w.    Mieszko II koronował się tu  po śmierci ojca w 1025 roku. W chwili gdy obejmował tron państwo  polskie było rozległym krajem  .     1. Przyczyny kryzysu pa ń stwa polskiego za panowania Mieszka II  a) przyczyny zewn ę trzne  kryzysu:    Niemcy, Czechy, Węgry i Ru...

Kształtowanie się Podziemia Polskiego

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 791

Kształtowanie się Podziemia Polskiego W nocy z 26 na 27 września 1939 roku powstała w oblężonej Warszawie Służba Zwycięstwu Polski - konspiracyjna organizacja wojskowa, mająca toczyć walkę przeciw okupantom. Zgodnie z uchwałą Rady Min...

Literatura, teatr, sztuka i architektura grecka

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1029

LITERATURA, TEATR,  SZTUKA I ARCHITEKTURA GRECKA.    1. Literatura grecka  Grecy  wykorzystali  alfabet  fenicki  dodając  do  niego  5  samogłosek.  W  ten  sposób  powstał   alfabet  grecki , który stał się podstawą pisma w Europie Wschodniej.  Gatunki literackie:    Epos  – najstarszy gatunek li...

Kultura i sztuka 20-lecia międzywojennego

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia
Pobrań: 238
Wyświetleń: 2611

Kultura i sztuka 20-lecia międzywojennego Wiek XX z pewnością zostanie zapamiętany jako wiek wojen światowych, wiek wielkich systemów totalitarnych wyniszczających człowieka. Wiek, w którym państwa nieustannie walczyły ze sobą o przewagę w świecie i panowanie nad innymi. Walka ta w decydujący sposó...

Kultura polska w XIX wieku

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 707

KULTURA POLSKA W XIX WIEKU MNIEJSZOŚCI POD ZABORAMI Na ziemiach, które niegdyś należały o Polski zamieszkiwały mniejszości takie jak Żydzi ( w całym Królestwie Polskim , a zwłaszcza w Łodzi) czy Niemcy ( w Kaliszu, przy granicy z zaborem niemieckim ). Były także biedniejsze mniejszości jak Litwini,...

Mała stabilizacja i marzec 1968

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1295

MAŁA STABILIZACJA. MARZEC 1968. GRUDZIEŃ 1970 Mała stabilizacja - okres rządów Gomułki, okres siermiężnego socjalizmu. Nie dbano wówczas o potrzeby obywateli, nastawienie na rozwój przemysłu ciężkiego (przemysł zbrojeniowy). Gomułka ...

Starożytna Mezopotamia

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia
Pobrań: 476
Wyświetleń: 1197

  1  STARO YTNA MEZOPOTAMIA    1.  Warunki geograficzne, surowce, zaj ę cia ludno ś ci:    kraina poło ona między rzekami Eufrat i Tygrys.    wykształciło się  tam kilka cywilizacji : najstarsze to miasta państwa Sumeru, potem państwo  babilońskie i Asyria.     kraina praktycznie pozbawiona drzew –...

Powstanie państwa polskiego

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 931

POWSTANIE PAŃSTWA POLSKIEGO    1. Powstanie pa ń stwa polskiego.    Na  przełomie  IX  i  X  wieku  na  ziemiach  polskich  mieszkało  kilkadziesiąt  plemion  słowiańskich  (atlas)  wśród których decydującą rolę odgrywały takie plemiona jak:  Polanie, 

Millenium (1966) i odnowienie konfliktu państwo-Kościół

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1260

MILLENIUM (1966) I ODNOWIENIE KONFLIKTU PAŃSTWO- KOŚCIÓŁ Millenium ( łac. mille - tysiąc) - obchody zorganizowane przez Kościół, miały miejsce w Gnieźnie, dotyczyły kwestii religijnych. Tysiąclecie Państwa Polskiego - obchody zorganizowane przez władze w Poznaniu. Władza ludowa na 1000-lecie Pańs...