Historia - strona 9

Islam w średniowieczu

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 910

Powstanie imperium arabskiego i jego ekspansja Półwysep arabski zamieszkiwała w pierwszych wiekach naszej ery przeważnie ludność pasterska (beduini - „synowie pustyni”), chociaż w miejscach krzyżowania się dróg powstawały miasta-ośrodki handlu i kultu. Koczownicze społeczeństwo arabskie podzielone ...

Japonia i Chiny po II wojnie światowej

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1113

JAPONIA I CHINY PO II WOJNIE JAPONIA 2 września 1945 w Zatoce Tokijskiej na pancerniku „Missouri” podpisano bezwarunkową kapitulację Japonii. Japonia poddana została okupacji - tylko jednego kraju - USA. Do czasu wybuchu wojny była ona cesarstwe...

Kabała - charakterystyka

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 511

KABAŁA Kabała — termin kabała pochodzi od hebr. rdzenia kbl — przyjąć, a więc dosłownie znaczy przekaz, tradycja, i dobrze oddaje ideę tej mistycznej nauki zafascynowanej właśnie ciągłością, nieprzerwanym strumieniem objawienia, które trwa i wymaga ciągle nowej artykulacji. Główne cechy kabały, ja...

Talibowie

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 826

Kim są Talibowie? Talibowie, "Ci, Którzy Poszukują Prawdy", nazwa funkcjonuje od 1994 roku. W początkach działalności ruchu, na początku lat dziewięćdziesiątych, wstępowali do niego sunniccy uczniowie

Komuniści polscy w ZSRR podczas II wojny

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 784

KOMUNISCI POLSCY W ZSRR PODCZAS II WOJNY ŚWIATOWEJ W 1941 wybuchła wojna niemiecko - sowiecka. Tego samego roku 30 lipca zawarto układ Sikorski- Majski. Pojawił się wówczas pomysł utworzenia Wojska Polskiego u boku ZSRR. Dowodził nim generał Anders. Nie wiedziano wówczas, że przewidywany na dowódc...

Konflikt cesarstwa z papiestwem

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 581

Konflikt cesarstwa z papiestwem (do traktatu w Wormacji) W X wieku kościół i cały świat oczekiwał na koniec świata, szukał antychrysta coraz częściej w stolicy apostolskiej. Był to okres całkowitego rozpadu porządku kościelnego. Coraz częściej na wybór opata nie miał wpływu król a najbliższy senior...

Konflikty arabsko-izraelskie

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1001

Konflikty Arabsko - Izraelskie Przyczyny konfliktów Arabsko - Izraelskich Podczas I wojny światowej Anglia i Francja poparły arabskie dążenia niepodległościowe, lecz nie zostały one zrealizowane. W wyniku podziałów mandatów przez Ligę Narodów Anglia obejmuje rządy mandatowe w Palestynie, Transjorda...

Koniec wojny z Rosja Radziecką -1920-1921 r.

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 553

KONIEC WOJNY Z ROSJĄ RADZIECKĄ. USTALENIE GRANICY WSCHODNIEJ. Od 4 lipca 1920 Rosjanie zaczęli przełamywać polski front. W Moskwie powołano organ władzy, noszący nazwę Polrewkom (Polski Komitet Rewolucyjny). Kierował nim Julian Marchlewski i Feliks Dzierżyński. Był to organ władzy, który gdyby wy...

Konstytucja kwietniowa i rządy sanacji

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1015

KONSTYTUCJA KWIETNIOWA 1935 I RZĄDY SANACJI W sierpniu 1930 prezydent Mościcki rozwiązał parlament, a we wrześniu 1930 posłowie z opozycji zostali aresztowani i umieszczeni w Brześciu nad Bugiem. W 1931 posłów tych należało postawi...

Konstytucja PRL

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia
Pobrań: 140
Wyświetleń: 994

KONSTYTUCJA PRL I UMOCNIENIE SIĘ SYSTEMU TOTALITARNEGO Głównym zadaniem sejmu ustawodawczego było uchwalenie konstytucji. W maju 1951 powołano komisję, która miała stworzyć jednolity tekst konstytucji. Na jej czele stał Bierut. Nie miał jednak za dużo do zrobienia. Skopiowano bowiem tekst konstytu...