Historia - strona 8

Gospodarka II RP w latach 1926-39

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1589

GOSPODARKA IIRP W LATACH 1926-1939. KRYZYS GOSPODARCZY Od 1925 do 1931 miała miejsce wojna gospodarcza z Niemcami = wojna celna ( zaczęło się bowiem od polityki celnej w Gdańsku). Gdańsk znajdował się pod kontrolą Ligii Narodów, jednak celne...

Gospodarka lat siedemdziesiątych

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 616

GOSPODARKA LAT SIEDEMDZIESIATYCH Lata 70-te = „cud na kredyt” = „księżycowa ekonomia” = „dekada sukcesu” (- pewne wskaźniki ekonomiczne były bez pokrycia w rzeczywistości, z księżyca). Za rządów ekipy Gierka Polska zmotoryzowała si...

Gospodarka Polska w latach 1918-1925

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 812

GOSPODARKA POLSKA W LATACH 1918 - 1925 W 1918 Polska pojawiła się jako niepodległe państwo. Miała jednak trudny start i musiała zmagać się z wieloma problemami. Odrodziła się bowiem z trzech organizmów państwowych, w których był różny poziom rozwoju gospodarczego. Pojawiły się więc trudności z dos...

Historia Śląska

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 798

Historia Śląska. Nazwa Śląsk pochodzi od słowiańskiego plemienia Ślężanie , które we wczesnym średniowieczu zamieszkiwało w rejonie góry Ślęży i późniejszego Wrocławia. W IX-X w. obszar sporny między Czechami a Polską. Ok. 990 przyłączony do państwa...

Wybuch wojny polsko-bolszewickiej

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1169

IDEA FEDERACJI NA WSCHODZIE - WYBUCH WOJNY Z BOLSZEWIKAMI Przyczyny Wybuch wojny podyktowany był tym, że zderzyły się dw a przeciwne światopoglądy . Pierwsza wizja była polska i mówiła o stworzeniu państwa narodowego, państwa polskiego, do czego Polacy po 123 latach niewoli mogli mieć chyba prawo....

II Rzeczpospolita w przededniu wojny

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 595

II RZECZPOSPOLITA W PRZEDEDNIU WOJNY 27 września 1938 w przeddzień konferencji monachijskiej polski rząd wysłał do Pragi ultimatum w którym Polska domagała się oddania Zaolzia, które Czesi dostali w 1919. Wówczas przy podziale tych ziem w ogóle n...

Hitler kanclerzem Niemiec

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 791

III Hitler Kanclerzem Niemiec 1. Na dojście Adolfa Hitlera do władzy duży wpływ miał kryzys gospodarczy. Na początku stycznia 1919 Anton Drexler założył w Monachium niewielką nacjonalistyczną partię o nazwie Niemiecka Partia Robotników (DAP). W 1920 Hitler wstąpił do niej, a w 1921 objął jej kierow...

Powstanie i rozwój imperium rzymskiego

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1862

POWSTANIE I ROZWÓJ IMPERIUM RZYMSKIEGO    1. Armia rzymska  a)  była  to  armia  stała  –  słu ba  wojskowa  dotyczyła  mę czyzn  od  17  do  46  r.  ycia,  posiadających  majątki ziemskie; co roku konsulowie ogłaszali listę zmobilizowanyc...

Integracja europejska - pojęcie

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 882

Integracja europejska, pojęcie odnoszące się do idei, historii, formalno instytucjonalnego stanu współczesnych struktur integracyjnych oraz docelowego rezultatu podejmowanych obecnie działań. Integracja europejska jest formą integracji międzynarodowej, regionalnej, procesem zachodzącym na płaszczyź...

Inwestytura

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 959

  1  WALKA PAPIESTWA Z CESARSTWEM  Inwestytura  – ceremonia przekazania lenna wasalowi przez seniora po zło eniu przezeń hołdu  lennego.  Symonia  – sprzeda  stanowisk kościelnych.  Nikolaizm  – nie przestrzeganie zasad celibatu.    1. Geneza konf...