Historia - strona 7

Starożytny Egipt

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1316

  1  STARO YTNY EGIPT    System irygacyjny  – system kanałów nawadniających, tam, sztucznych jezior.  Monarchia  despotyczna   –  ustrój  polityczny    państw  Staro ytnego  Wschodu,  który  charakteryzował  się tym, i  na czele państwa stał monarcha o nieograniczonej władzy, która była związana z ...

Europa w czasie okupacji

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 868

Europa w czasie okupacji Okupacja Radziecka Po zajęciu ziem Polskich we wrześniu 1939 roku ZSRR przystąpił do podporządkowania sobie kolejnych terenów. W wyniku wojny zimowej ( listopad 1939 - marzec 1940) Finowie obronili jednak niepodległość, choć utracili 10 % swojego terytorium. Celem Stalina s...

Europejski system komunistyczny

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 651

EUROPEJSKI SYSTEM KOMUNISTYCZNY UKŁAD WARSZAWSKI I XX ZJAZD KPZR Układ Warszawski - blok polityczno-militarny, który miał być przeciwwagą militarną dla NATO 1956 - XX zjazd Komuni...

Fenicja

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1890

  1  FENICJA    1.  Warunki geograficzne, surowce, zaj ę cia ludno ś ci:    Fenicja to kraina na wschodnim wybrze u Morza Śródziemnego, na północ od Palestyny i na  zachód  od  gór  Libanu.  Fenicjanie  to  lud  semicki,  który  na  wybrze u  Morz...

System feudalny i lenny

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1673

SYSTEM  FEUDALNY i  LENNY  Feudalizm  –   system  społeczno  –  polityczny,  który  wykształcił  się  w  IX  –  XII  wieku,  rozpowszechniony  w  średniowiecznej  Europie,  w  którym  wykształciła  się  zale ność  między     panami  feudalnymi  (system  lenny)  oraz  zale ność  między  chłopem  a  ...

Filozofia grecka

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 917

FILOZOFIA GRECKA    1.  Filozofia   –  zamiłowanie  do  mądrości.  Grecy  chcieli  poznać  odpowiedź  na  pytania  dotyczące  budowy  świata,  jego  początku,  mechanizmów  nim  rządzących.  Dą yli  do  sformułowania matematycznych, fizycznych i astronomicznych praw. Interesowali się  równie  człow...

Państwo Franków i jego rozwój

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1141

PAŃSTWO FRANKÓW I JEGO ROZWÓJ    1. Frankowie  – plemię germańskie, które zamieszkiwało nad dolnym Renem i Skaldą. .   2. Powstanie pa ń stwa Franków.  •  Pod  koniec  V  w.  Chlodwig  z  rodu  Merowingów  zjednoczył  plemiona  frankoń...

Front Zachodni i Południowy 1943-45

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1302

Front Zachodni i Południowy 1943 - 1945 Działania Wojenne we Włoszech W inwazji miały wziąć udział siły amerykańskie (dowodzone przez Georga Pattona ) oraz brytyjskie (dowodzone przez Bernarda Montgomery'ego ). Dnia 10 lipca 1943 roku alianci wylądowali na Sycylii. Anglicy ruszyli na północ od Syra...

Geneza I wojny światowej

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia
Pobrań: 133
Wyświetleń: 791

GENEZA I WOJNY ŚWIATOWEJ Wojna stanowi kolejny argument po który sięga się, gdy zawodzą argumenty dyplomatyczne. Mówiono, że” wojna to przedłużenie polityki”. Pierwsza wojna światowa była wojną globalną i zaangażowało się w nią większość krajów. Świat pod względem gospodarczym rozwijał się wyjątk...

Geneza parlamentaryzmu polskiego

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1099

82 GENEZA PARLAMENTYZMU POLSKIEGO Rządy Ludwika Andegaweńskiego stanowiły ważny etap w kształtowaniu się monarchii stanowej ( patrz temat 79) . Rządy namiestnicze i bezkrólewie po sm. Ludwika , były dla szlachty bodźcem do angażowania się w sp...