Historia - strona 6

Atak Niemiec na Beneluks w 1940 r.

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 553

ATAK NIEMIEC NA BENELUKS I FRANCJĘ W 1940 Naczelnym Dowódcą Armii Francuskiej był Gamelin. Po mobilizacji armia francuska byłaby największą armią, liczącą ok. 5 milionów ludzi. Istotnym błędem jaki popełniła Francja była jej bierna postawa i to, że nie zaatakowała Niemców, kiedy miała nad nimi zna...

Atak Niemiec na Związek Radziecki

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 847

ATAK NIEMIEC NA ZWIĄZEK RADZIECKI (1941) Rosja to tereny bezkresne, może więc łatwo wciągnąć przeciwnika w swoje terytorium. Klęskę w Rosji poniósł nawet Napoleon. Hitler zlecił przygotowania do ataku na ZSRR już po klęsce Francji, czyli latem 1940. Atak planowano na 15 maja 1941, uzależniony on b...

Bilans II wojny na ziemiach polskich

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 553

BILANS WOJNY NA ZIEMIACH POLSKICH W wyniku wojny na tysiąc mieszkańców życie straciło 220 osób. Straty majątku narodowego wyniosły 40%. We Francji szacuje się je na 1,4%, w Wielkiej Brytanii 0,8%. Wojna spowodowała zmiany społeczne, tery...

Bizancjum - opracowanie

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1309

  1  BIZANCJUM  1. Cesarstwo Wschodnie przetrwało upadek Cesarstwa Zachodniorzymskiego, a po licznych reformach  z  przełomu  VI  i  VII  w.  przekształciło  się  w  państwo  wczesnośredniowieczne,  które  przetrwało  w  niezmienionej formie do 1453 r. Zamieniono nazwę stolicy z Konstantynopola na ...

Geneza wykształcenia się cywilizacji

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 539

GENEZA WYKSZTAŁCENIA SIĘ CYWILIZACJI    Poj ę cie - cywilizacja  Cywilizacja  –  termin  jest  związany  z  łac.słowem   civitas   –  miasto.  Cywilizacja  to  suma  osiągnięć  technicznych  i  kulturowych;  wytwór  społeczeństwa,  które  osiągnęło  wysoki  poziom  rozwoju  prowadzący do powstania ...

Dekompozycja obozu sanacyjnego

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 2037

Dekompozycja obozu sanacyjnego 1. Sanacja po śmierci Piłsudskiego 12 maja 1935 roku zmarł Józef Piłsudski . Bardzo szybko okazało się, że obóz sanacyjny wewnętrznie połączony był wyłączni...

Demokracja parlamentarna i jej funkcjonowanie

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 728

DEMOKRACJA PARLAMENTARNA I JEJ FUNKCJONOWANIE Kiedy na wystawie zamordowany został Narutowicz, sytuacja w Polsce stała się napięta. Zwolennicy Narodowej Demokracja, uznali, że właściwie dobrze się stało, że zginął ten prezydent, ale był to bez wątpienia gwałt na polskiej demokracji. Władza zdecydo...

Działania na drugim froncie 1944-45

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia
Pobrań: 140
Wyświetleń: 910

DZIAŁANIA NA DRUGIM FRONCIE 1944-45 Pojęcie „drugi front” nie należy rozumieć pod względem matematycznym ( istniał bowiem front w Afryce, we Włoszech), ale drugi pod względem ważności, wielkości, ilości środków przeznaczonych do walki. W Europie Amerykanie z Brytyjczykami posiadali 6 milionów ludz...

Działania wojenne 1914-1918

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 980

DZIAŁANIA WOJENNE 1914-1918 W czasie I wojny światowej istniały 4 główne fronty: - front zachodni ( na terenie Francji), - front wschodni, - w maju 1915 Włochy z trójprzymierza przeszły na stronę Ententy, tworząc front południowy, u podnóża Al...

Działania wojenne po klęsce Francji

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 560

DZIAŁANIA WOJENNE PO KLĘSCE FRANCJI. AGRESJA ZSRR I BITWA O ANGLIĘ. ZSRR zainteresowany był Estonią, Łotwą, Litwą ( które były niezależne od 1918, kiedy to uzyskały niepodległość wyzwalając się spod panowania carskiego), oraz Mołdawią i Bukowiną Północną, które należały do Rumunii. Między Berline...