Geneza I wojny światowej

Nasza ocena:

5
Pobrań: 133
Wyświetleń: 791
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Geneza I wojny światowej  - strona 1 Geneza I wojny światowej  - strona 2 Geneza I wojny światowej  - strona 3

Fragment notatki:

GENEZA I WOJNY ŚWIATOWEJ
Wojna stanowi kolejny argument po który sięga się, gdy zawodzą argumenty dyplomatyczne. Mówiono, że” wojna to przedłużenie polityki”. Pierwsza wojna światowa była wojną globalną i zaangażowało się w nią większość krajów.
Świat pod względem gospodarczym rozwijał się wyjątkowo nierównomiernie. Istniały kraje dobrze prosperujące ( USA, Niemcy) , demokracje zachodnie ( Francja, Wielka Brytania), i kraje, znajdujące się w szarym ogonie Europy ( Austro-Węgry, Rosja). Powodowało to rozbieżności w rozwoju gospodarczym, co znów było przyczyną politycznych niesnasek w sytuacji, gdy jeden kraj miał na przykład więcej amunicji niż drugi.
Istotną rolę odegrała polityka kolonialna. Każdy kraj europejski chciał posiadać kolonie- obszary poza swoim rodzimym terytorium. Były to nie tylko obszary przeznaczone na wyzysk z których można było eksploatować różne surowce, ale kraje, które posiadały kolonie zyskiwały prestiż, uchodziły za państwa silne, liczące się w Europie. Polityką kolonialną najpóźniej zainteresowali się Niemcy, po zjednoczeniu w 1871. W momencie, gdy więc Niemcy wystartowali po kolonie, prawie cały świat kolonialny był już podzielony. Zaczęli więc rywalizować z krajami, które już kolonie posiadały. Sprawę próbowano załatwić pokojowo, organizując konferencję w Hadze (Holandia). Konferencja haska nie przyniosła jednak wymiernych efektów.
Powstanie dwóch wrogich bloków militarnych Do połowy XIX wieku elementem politycznym, który jednoczył zaborców była sprawa polska. Zaborcy dążyli do utrzymania jedności, by Polska nadal była w niewoli, stanowiła ich posiadłości.
Między Rosją a Niemcami zaczęło dochodzić jednak do zgrzytów. Niemcy zaczęły bowiem wykazywać agresywne zamiary pod adresem Francji. Rosja zaś pożyczała od niej pieniądze („rosyjskie pożyczki”), co z resztą zaowocuje później układem Rosji z Francją i Wielką Brytanią. Dopóki kanclerzem niemieckim był Bismarck ( czyli do 1890) dopóty oficjalnie odnawiano porozumienia z Rosją , by utrzymać Polskę w niewoli. Chociaż już za Bismarcka Niemcy podpisały porozumienie z Austrią ( 1879 ), które właściwie ostrze wymierzone miało w Rosję . W 1882 do tego porozumienia dołączyły Włochy, które skłócone były z Francją o posiadłości w Afryce. Tak więc w 1882 miało miejsce porozumienie nazywane trójprzymierzem ( = państwa centralne ) . Ukształtował się w ten sposób pierwszy blok militarny.
Rosję i Francję łączyły pożyczki. Niemcy widząc, że Rosja zbliża się do Francji, chciały przeciągnąć na swoją stronę Wielką Brytanię . Wydawało się do możliwe, ponieważ Wielka Brytania z Rosją skłócona była o Persją i Afrykę oraz z Francją o Afrykę środkowo- wschodnią . Plany te nie powiodły się jednak Niemcom , a w

(…)

… cały czas chciała je jednak odzyskać, więc były one zagrożone tureckim odwetem. Jeżeli bowiem nowe państwa zagrożone są z zewnątrz, zaczynają występować w nich silne nacjonalizmy. W dodatku Bałkanami interesowały się mocarstwa europejskie:
- Rosji zależało na cieśninach Bosfor i Dardanele, by flota rosyjska mogła wypłynąć na Morze Egejskie , Morze Śródziemne i penetrować Europę od południa. -Niemcy…
… do niego Rosja , powodując powstanie trójporozumienia ( ententa).
Wojna wisiała więc w powietrzu. Kryzysy marokańskie
Maroko znajdujące się w północno- zachodniej Afryce znajdowało się pod wpływami Francji. Terenami tymi zainteresowane były również Niemcy. W 1905 w Algericas odbyła się konferencja na której ustalono tymczasowe porozumienie. W 1911 kryzys odnowił się. Francja zajęła Fez, ówczesną stolicę Maroka…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz