Starożytny Egipt

Nasza ocena:

5
Pobrań: 448
Wyświetleń: 1526
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Starożytny Egipt - strona 1 Starożytny Egipt - strona 2 Starożytny Egipt - strona 3

Fragment notatki:

  1  STARO YTNY EGIPT    System irygacyjny  – system kanałów nawadniających, tam, sztucznych jezior.  Monarchia  despotyczna   –  ustrój  polityczny    państw  Staro ytnego  Wschodu,  który  charakteryzował  się tym, i  na czele państwa stał monarcha o nieograniczonej władzy, która była związana z jego  boskim pochodzeniem.  Politeizm  – wiara w wielu bogów.  Mumifikacja  – balsamowanie zwłok.    1.  Warunki geograficzne, surowce, zaj ę cia ludno ś ci:    państwo poło one w północno-wschodniej Afryce, którego osią jest rzeka Nil,     Większość kraju pokryta pustyniami piaszczystymi i kamienistymi.     Suchy, upalny klimat od kwietnia do października. Du e wahania temperatury między dniem  a nocą    yzne gleby w dolinie rzeki, która co roku wylewa w lipcu    w dolinie Nilu bogata szata roślinna i liczne zwierzęta    zbudowano   sie ć   irygacyjn ą  –  kanały  nawadniające,  tamy,  sztuczne  jeziora,  które  zatrzymywały nadmiar wody i rozprowadzały na pola    surowce  –  kamień,  soda  naturalna,  miedź  na  płw.  Synaj,  złoto  w  Nubii  i  we  wsch.  Egipcie.  Cyna,  elazo i drewno – nie występowało    2. Organizacja pa ń stwa, system polityczny     w IV tys.p.n.e. powstały państewka (nomy) połączyły się w Egipt Górny i Egipt Dolny     ok  3000  r.p.n.e.  faraon  Menes   zjednoczył  Egipt.  Stolicą  zostało  Memfis,  później  Teby.  Symbolem zjednoczenia jest podwójna korona: biała Górnego Egiptu i czerwona – Dolnego.     Kraj  był  podzielony  na  prowincje,  a  prowincje  były  podzielone  na  nomy.  Na  czele  ka dego  nomu stał nomarcha.    System  polit .  to   monarchia  despotyczna   –  faraon  uwa any  był  za  boga  lub  syna  boga  Re.  Jednocześnie był najwy szym kapłanem.     faraon  - stał na czele państwa i miał nieograniczoną władzę. Stanowił prawa, był naczelnym  wodzem  armii  i  najwy szym  sędzią.  Jego  zadaniem  była  ochrona  granic  i  utrzymywanie  spokoju wewnętrznego. Cała ziemia była jego własnością. Był panem  ycia i śmierci swoich  poddanych.    na  czele  administracji  stał  urzędnik  zwany  wezyrem,  który  wywodził  się  z  rodziny  królewskiej. Administracja podlegała faraonowi.    3. System społeczny    hierarchiczny system społeczny    na czele hierarchii faraon    następnie  wy si  urzędnicy,  wywodzący  się  z  rodziny  królewskiej  oraz  naczelnicy  prowincji  (nomarchowie) 

(…)

… Starego Państwa były to piramidy (w Giza – najstarszą jest piramida
D osera, która jest piramidą schodkową; największe to piramidy Cheopsa, Chefrena i Mykerene).
Później chowano faraonów w Dolinie Królów. Zmarłym władcom oddawano cześć boską. do
grobowców wkładano jadło i wszystkie przedmioty, których zmarły będzie u ywał po śmierci.
5. Osiągnięcia cywilizacji egipskiej:
wysoko rozwinięta matematyka…
… z nich osiągały wielkie znaczenie np. Amon, bóg miasta Teb,
stolicy Egiptu, z czasem został połączony z bogiem Re – oddawano cześć bogowi Amonowi – Re.
b) Wiara w ycie pozagrobowe.
Egipcjanie wierzyli w ycie po śmierci. Wiara ta odgrywała olbrzymią rolę w ich wierzeniach.
Podporządkowywali jej swoje ycie. Uwa ali, e człowieka po śmierci czeka sąd ostateczny – sąd
boga Ozyrysa. Miał on polegać na tym, e na wadze…
…. Religia egipska
a) religia egipska była religią politeistyczną.
Panteon bogów egipskich (zbiór) był zhierarchizowany. Na jego czele stał bóg słońca Re.
Najwa niejsi bogowie:
Re – bóg tarczy słonecznej
Ozyrys – bóg płodności i urodzaju, władca królestwa śmierci
Izyda – ona Ozyrysa
Horus – bóg – sokół; opiekun państwa i dynastii
Anubis – bóg – szakal – towarzyszył Ozyrysowi
Set – bóg śmierci i pustyni…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz