Wybuch wojny polsko-bolszewickiej

Nasza ocena:

5
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1274
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wybuch wojny polsko-bolszewickiej  - strona 1 Wybuch wojny polsko-bolszewickiej  - strona 2

Fragment notatki:

IDEA FEDERACJI NA WSCHODZIE - WYBUCH WOJNY Z BOLSZEWIKAMI
Przyczyny Wybuch wojny podyktowany był tym, że zderzyły się dw a przeciwne światopoglądy . Pierwsza wizja była polska i mówiła o stworzeniu państwa narodowego, państwa polskiego, do czego Polacy po 123 latach niewoli mogli mieć chyba prawo. Druga idea mówiła o państwie ponadnarodowym i była to idea bolszewików. Chcieli oni bez względu na wszystko krzewić rewolucję w Europie, co nazywano „czerwonym marszem na zachód”, a jego celem było tworzenie w kraj ach europejskich Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. Konfliktu teoretycznie można było uniknąć gdyby Polska lub ZSRR ustąpiło ze swojego planu . Tak się jednak nie stało, choć Rosji właściwie łatwiej byłoby zrezygnować- posiadała ona przecież swoje państwo. Pierwsze starcia polsko-radzieckie miały miejsce w listopadzie 1918. Wojna zakończyła się 18 marca 1921 pokojem podpisanym w Rydze = pokojem ryskim. Ustalono wówczas granice wpływów polsko-radzieckich. Na wschodzie, w Rosji znajdowała się armia Oberost licząca 700 tysięcy żołnierzy. W momencie, gdy zakończyła się I wojna światowa stopniowo zaczęła się ona wycofywać na zachód. Za nią ruszyła Armia Czerwona, która zajmowała napotkane tereny. Wszystko było w porządku dopóki miało to miejsce na terenach, które Polacy nie uważali za swoje. Jednak na przełomie listopada / grudnia armia dotarła na teren Białorusi, Ukrainy, na te ziemie, które przed rozbiorami były przy Polsce. Wówczas miały miejsce pierwsze starcia - rozpoczął się konflikt militarny. Po lacy mieli dwie koncepcje: koncepcja federacji (Piłsudski)- powstanie wolne państwo polskie, które na północy i wschodzie graniczyć będzie z niepodległą Litwą, Łotwą, Estonią, Białorusią i Ukrainą, czyli państwami, które również były zagrożone przez Rosję Sowiecką. Według tej koncepcji państwa te miały dążyć do skonfederowania się z Polską; byłyby wolne, niepodległe, z federacją z Polską. idea inkorporacji {wcielać, włączać}(Dmowski) - Polska będzie mocarstwowa, będzie sięgała od morza do morza (od Bałtyku do Morza Czarnego), ziemie które należały do Polski przed I rozbiorem powrócą do niej po roku 1918 i w latach późniejszych. Obie idee były abstrakcyjne. Zwłaszcza ta druga, która była niemożliwa choćby ze względu na to, że zachód - Wielka Brytania - nigdy nie zgodziłby się na zbyt silną Polskę. Groziło to bowiem odnowieniem sojuszu niemiecko-radzieckiego. W dodatku na Litwie, Łotwie, Estonii, Ukrainie, trochę słabiej na Białorusi nastąpił proces przebudzenia narodowego. Państwa te chciałyby pełnej niezależności, a nie żeby Warszawa podpowiadała im w sprawach polityki zagranicznej.

(…)

…. Do armii rosyjskiej przyjmowano nawet komunistów chińskich. Polska szukała sojuszników na Ukrainie. W kwietniu 1920 Semen Petlura, ukraiński ataman = naczelny dowódca wojsk, zawarł z Polską umowę wojskową w mieście Winnica na Ukrainie. Zgodnie z planami Piłsudski i Petlura mieli uderzyć na Kijów, utworzyć niepodległe państwo ukraińskie, a Polska wraz z Ukrainą miały walczyć z bolszewikami.
W kwietniu 1920…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz