Literatura, teatr, sztuka i architektura grecka

Nasza ocena:

5
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1134
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Literatura, teatr, sztuka i architektura grecka  - strona 1 Literatura, teatr, sztuka i architektura grecka  - strona 2

Fragment notatki:

LITERATURA, TEATR,  SZTUKA I ARCHITEKTURA GRECKA.    1. Literatura grecka  Grecy  wykorzystali  alfabet  fenicki  dodając  do  niego  5  samogłosek.  W  ten  sposób  powstał   alfabet  grecki , który stał się podstawą pisma w Europie Wschodniej.  Gatunki literackie:    Epos  – najstarszy gatunek literatury europ.; utwór epicki w którym obok siebie funkcjonowały  ś wiat  bogów  i  ludzi,  przedstawiał  losy  bohaterów  na  tle  wydarzeń  przełomowych  dla  danej  społeczności. Był spisany heksametrem. Przykłady:     Homer – „ Iliada”, „Odyseja ”     Hezjod    Liryka  – utwory początkowo recytowane przy muzyce; później nazwane poezją. Zaliczamy do  niej:  hymny, treny, poezję tyrtejską,, poezję miłosną, anakreontyki, epigramaty.    Twórcy:  Safona, Pindar, Anakreont    Historiografia   –  literatura  poświęcona  historii  wojen  lub  królów.  Zaczęto  ją  tworzyć  by  upamiętnić  czyny  czasów  współczesnych,  które  warte  były  zapamiętania  (np.  wojny  grecko  –  perskie)      Twórcy:  Herodot  – „ Dzieje”  (Opisał  wojny grecko – perskie) ,       Tukidydes  –  „Wojna peloponeska ”,              Ksenofont  – „ Historia grecka ” (kontynuacja dzieła Tukidydesa)    2. Teatr  grecki  Wykształcił  się  z  misteriów  poświęconych  bogowi  Dionizosowi.  Grali  w  nim  tylko  mę czyźni.  Pierwszego aktora w VI w. p.n.e. wprowadził Tespis. Drugiego wprowadził Ajschylos, a trzeciego –  Sofokles.  Oprócz  tego  w  przedstawieniach  występował  chór  i  narrator.  Aktorzy  nosili  maski,  które  przedstawiały charakter postaci.  Typy utworów :    Tragedia  – utwór podniosły, który czerpał tematykę z mitów; poruszał wa ne kwestie ludzkiego  zachowania, odkrywał prawdy moralne    Komedia  – utwór, który pokazywał „świat na opak”, dotyczył bie ących wydarzeń, które  wyśmiewał.  Autorzy tragedii:      Ajschylos  „ Oresteja ”,      Sofokles  „ Antygona ”,      Eurypides  „ Medea ”, „ Elektra ”;       Autor komedii – Arystofanes  „Ptaki”, „Chmury”, „ aby”     3. Rze ź ba grecka  Okres helle ń ski , czyli klasyczny V  w.p.n.e.  Najsławniejsi rzeźbiarze:    Fidiasz   –  monumentalne  posągi  z  drewna,    kości  słoniowej,  złota  i  innych  metali  oraz  szkła,  emalii. Wykonał fryz wokół Partenonu na Akropolu, posąg  Ateny Partenos, Zeusa Olimpijskiego.    Myron  – przedstawił  człowieka w ruchu . Dzieło:  Dyskobol.   ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz