Iliada

note /search

Homer - Iliada

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Historia literatury jidysz
Pobrań: 574
Wyświetleń: 2345

Homer, Iliada, Tematem pierwszej pieśni jest gniew Achillesa z powodu odebrania...

Myśl helleńska - wykład

  • Uniwersytet Śląski w Katowicach
  • Historia doktryn politycznych i prawnych w XIX i XX w
Pobrań: 42
Wyświetleń: 826

Greków: Najstarszy obraz greckiego społeczeństwa pochodzi od Homera (Iliada, Odyseja). W Iliadzie...

Homer - Odyseja

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Historia literatury jidysz
Pobrań: 525
Wyświetleń: 1715

literatury europejskiej są homeryckie epopeje: Iliada i Odyseja. Powstały one w Azji Mniejszej...

Formy zwrotu do adresata

  • Uniwersytet Warszawski
  • Poetyka i teoria literatury
Pobrań: 168
Wyświetleń: 2639

jest w niej określenie tematu utworu. Pierwowzorem inwokacji były apostrofy do Muzy w „Iliadzie” i „Odysei” Homera...

Natura oraz rozwój filozofii

  • Uniwersytet Warszawski
  • Filozofia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 882

nie miała ksiąg ani dogmatów (z wyjątkiem „Iliady”, „Odysei” i „Teogonii”), co dawało wolność dla wszelkich...