Filozofia dziejów - strona 2

note /search

J. Locke - CEL WYCHOWANIA

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Filozofia dziejów
Pobrań: 91
Wyświetleń: 686

J. LOCKE: HIERARCHIA DUSZY: najwyżej jest rozum, najniżej pragnienia cielesne; CEL WYCHOWANIA: posłuszeństwo rozumowi (punkt wyjścia jest taki sam jak u Platona, Blooma, Legutki i innych konserwatystów); zadaniem pedagogiki jest utrzymanie ucznia w ryzach, nauczenie go posługowanie się rozumem, ab...

John Rawls - TEORIA SPRAWIEDLIWOŚCI

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Filozofia dziejów
Pobrań: 819
Wyświetleń: 2954

JOHN RAWLS: obok Fukuyamy wywołał wstrząc, wywołał zamieszanie w myśli politycznej; w sferze pobyczajowej jest liberałem, w sfreze gospodarczej,politycznej jest socjalistą (zwolennik sprawiedliwości społecznej); „TEORIA SPRAWIEDLIWOŚCI”: sprawiedliwość dystrybutywna (sprawiedliwość powinna być w...

Karol Marks

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Filozofia dziejów
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1722

KAROL MARKS /1818 - 1883 R./: krytykuje zastany ład; wzywa do rewolucji; proponuje wykreowanie nowego ładu i obalenie demokracji; przyjaźni się z Engelsem synem kapitalisty jest przez niego utrzymywany przez 20 lat „11 tez Feuerbacha” : celem filozofii jest zmiana świata a nie jego interpretacja; o...

Komentarz do jogasutr

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Filozofia dziejów
Pobrań: 7
Wyświetleń: 511

JOGASUTRY PRZYPISYWANE PATAŃDŻALEMU I JOGABHASZJA, CZYLI KOMENTARZ DO JOGASUTR PRZYPISYWANY WJASIE KSIĘGA II Krijajoga: asceza - kto jej nie uprawia nie osiąga jogi, medytacja - polega na powtarzaniu modlitw oczyszczających i mantr, skupienie się na Iśwarze - polega na ofiarowaniu mu wszystki...

Nagardżuna

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Filozofia dziejów
Pobrań: 21
Wyświetleń: 749

Nagardżuna: „Zasadnicze zwrotki o drodze środkowej” Istnienie rzeczy z samej siebie, z innej rzeczy, z obu bądź bez przyczyny jest niemożliwe. Są tylko cztery przyczyny: przyczyna główna, przyczyna podstawowa, punkt oparcia, przyczyna bezpośrednio następująca, przyczyna dominująca. Działanie ...

Platon - Demokracja

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Filozofia dziejów
Pobrań: 210
Wyświetleń: 2310

PLATON: potrzeba ekspresji politycznej; jego główne dzieła dotyczą tematów politycznych; Państwo - główny dialog polityczny. „Państwo”: dialog polityczny; Księgi I - II: Czym jest sprawiedliwość? Czy sprawiedliwość popłaca?: Rozważania na temat sprawiedliwości: Sokrates podejmuje polemikę z Trazym...

Socjalizm - Utopia

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Filozofia dziejów
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1099

SOCJALIZM: UTOPIA: (z grec. topos - istniejące, dobre miejsce; u - zaprzeczenie) Utopie rewolucyjne: Marks, Engels; Utopie pozytywistyczne: Comte („Prawo trzech stadiów”); Saint Simon; Renan nadzieja na wprowadzenie utopii - rządy partii roboczej; Wiek XX: czerpanie liberałów od utopijnego język...

Umysł zamknięty

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Filozofia dziejów
Pobrań: 476
Wyświetleń: 1197

„UMYSŁ ZAMKNIĘTY” /ALLAN BLOOM/: Umysł zamkniety paradoksalnie, wbrew opinii publicznej i potocznej myśli , charakteryzuje społeczeństwo otwarte, liberalne (współcześnie za umysł otwarty uważa się umysł liberalny - Bloom pokazuje jed...

Upaniszady - Katha

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Filozofia dziejów
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1477

Upaniszady - Katha Wadżaśrawas miał syna Nacziketas, którego chciał złożyć w ofierze. Ojciec (bramin? Jama?) prowadzi dialog z Nacziketasem. Proponuje mu wybranie trzech życzeń. Syn prosi o: ...

Tattwa bodha

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Filozofia dziejów
Pobrań: 0
Wyświetleń: 791

Tattwa bodha - Poznanie istoty rzeczy Istnieją ludzie obdarzeni czworakimi zaletami, do nich adresowany jest tekst, aby objaśnić im naturę rozpoznania rzeczy, które jest środkiem do wyzwolenia. Czworakie zalety to: Rozróżnienie między wieczną (nitya) i niewieczną (anitya) rzeczą - rzecz wieczna t...