Filozofia dziejów

note /search

Wieża babel i inne eseje

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Filozofia dziejów
Pobrań: 574
Wyświetleń: 1778

Oakeshott - wieża babel i inne eseje, o postawie konserwatywnej Zdaniem Oakeshotta być konserwatystą to być usposobionym do myślenia i zachowywania się w pewien sposób, przekładać określone rodzaje postępowania i warunki życia nad inne. Jeśli chodzi o te charakterystyczne cechy dla tego usposobieni...

O wolności myśli i słowa

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Filozofia dziejów
Pobrań: 490
Wyświetleń: 1344

J.S Mill o wolności myśli i słowa Autor zaczyna od stwierdzenia, że prawdopodobnie minął już czas gdy władza, która nie utożsamiała swoich interesów z interesami ludu, zalecała mu opinie i decydowała, jakie argumenty, doktryny itd. mogą dochodzić do jego uszu. Mill jest zdania że nawet jeśli tylko...

Cnota egoizmu-opracowanie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Filozofia dziejów
Pobrań: 1246
Wyświetleń: 1939

Ayn Rand Cnota egoizmu Zdaniem Rand słowo „egoizm” w popularnym znaczeniu jest synonimem słowa „zło”, tj. dochodzenia po trupach do celu, brutala nie troszczącego się o żadną żywą istotę. Tymczasem podręcznikowo - egoizm oznacza - „troskę o własny interes” - więc pojęcie to nie zawiera oceny moraln...

Demoktezis

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Filozofia dziejów
Pobrań: 7
Wyświetleń: 889

„ Demoktezis” - opowieść o państwie Składa się z 2 części :każdy z nas jest jednoosobowym właścicielem pewnej puli uprawnień  następuje sytuacja gdy:sprzedajemy nasze uprawnienia: czyli zrzekamy się możliwości samo decydowania o sobie w pewnym zakresie; ostateczną sytuacją jest to, że każdy z nas s...

Dialogi Konfucjańskie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Filozofia dziejów
Pobrań: 28
Wyświetleń: 931

Dialogi Konfucjańskie Na tekst składają się wypowiedzi mistrze, odpowiedzi uczniów i władców państw. Dialog koncentruje się na zasadzie humanitarności, nabożności, obyczajowości. Podstawą cnoty humanitarności są nabożność synowska i szacunek dla starszych. Cnoty tej można nauczyć się od innych, prz...

Etapy kształtowania się państwa

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Filozofia dziejów
Pobrań: 28
Wyświetleń: 721

Etapy kształtowania się państwa - do którego momentu Nozick może się zgodzić? I etap: panuje stan natury: bez państwa, stan anarchii: odwołuje się do Locke'owskiej wizja stanu natury: ponieważ jest najbardziej optymistyczną z pośród realistycz...

Etyka wolności

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Filozofia dziejów
Pobrań: 84
Wyświetleń: 791

Murray Rohtbard - etyka wolności Autor rozważa najpierw jaka jest natura państwa - jaka jest rola rządu? Państwa? Większość specjalistów w tym politologów - uważa że wystarczy uznać konieczność zapewnienia kodeksu prawnego - by uznać tym samym konieczność istnienia państwa. Państwo buduje infrastru...

Gospodarka socjalistyczna

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Filozofia dziejów
Pobrań: 7
Wyświetleń: 553

GOSPODARKA SOCJALISTYCZNA: gospodarka socjalistyczna będzie udziałem państw najbogatszych; dla państw, które będą u szczytu rozwoju ( w społeczeństwach dobrobytu gdzie będzie swobodny dostęp do dóbr); zlikwidowanie własności prywatnej; nacjonalizacja: ziemi, banku centralnego,

Iśwarakriszna

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Filozofia dziejów
Pobrań: 14
Wyświetleń: 861

Iśwarakriszna - Sankhjakarika Problematyka teksty: istnieje udręka trojakiego cierpienia i pragnienie, aby ją usunąć, znane powszechnie środki nie są w stanie usunąć cierpienia całkowicie i na zawsze, ze środkami pochodzącymi z objawienia wiąże się

J. De Maistre

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Filozofia dziejów
Pobrań: 14
Wyświetleń: 812

J. DE MAISTRE [de mestr] Uciekł z Francji w okresie Rewolucji Francuskiej - przebywał w Petersburku - powrócił do ojczyzny w czasach restauracji Francji. Radykalnie zmienił swoje poglądy, z liberała przemienił się w konserwatystę, katolika; przeciwnik rewolucji francuskiej (wiedział, że świat po r...