Filozofia dziejów - strona 3

A.D. Touckeville

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Filozofia dziejów
Pobrań: 14
Wyświetleń: 462

A.D. TOUCKEVILLE /1805-1859/: Francuski arystokrata. Podróżował po Ameryce nawiązując liczne znajomości, prowadził dyskucję, obserwował i śledził ówczesną sytuację USA - zauważuł podobieństwo pomiędzy Francją a Ameryką - w obu państwach panowała chęć szerzenia równości. „O demokracji w Ameryce”: ...

Monteskiusz - O duchu praw

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Filozofia dziejów
Pobrań: 413
Wyświetleń: 2030

MONTESKIUSZ: „ O DUCHU PRAW” Zasada podziału władz (trójpodział władz), władza powinna być podzielnona: władza ustawodawcza, sądownicza i wykonawcza: ideą podziału władzy jest to aby istniały niezależne, silne władze, aby się wzajemnie ogranic...

Państwo - Liberałowie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Filozofia dziejów
Pobrań: 21
Wyświetleń: 672

„PAŃSTWO” Państwo opiekuńcze nie jest możliwe bez pogwałcenia zasady nienaruszalności (choć Nozick nie wyklucza, że takie państwo powstanie na drodze rewolucji dobrowolnie): narusza wolność jednostki: odbiera jej prawo do dysponowania ...

Anarchia

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Filozofia dziejów
Pobrań: 0
Wyświetleń: 469

ANARCHIA: Nozicka przekonują argumenty anarchistów (pytania dotyczące władzy państwa nad społeczeństwem; pytania, które również nurtują Nozicka; dlaczego państwo ma monopol na całą przemoc - ogromna władza państwa - czy jest konieczna?): Metodologicznym punktem wyjścia jest bycie anarchistą (obydw...

Robert Nozick - Anarchia

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Filozofia dziejów
Pobrań: 21
Wyświetleń: 644

ROBERT NOZICK: jest monarchistą; zwolennik państwa minimalnego: Anarchia: ma skłonności anarchistyczne; mówi: nie sądzę, aby państwo było potrzebne ale chętnie będę obserwował krok po kroku kolejne etapy tworzenia się państwa - w trakcie...

Wilhelm Halbfass

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Filozofia dziejów
Pobrań: 14
Wyświetleń: 651

EUROPA, INDIE I „EUROPEIZACJA ŚWIATA” - WILHELM HALBFASS 1. Droga Europy w okrywaniu Indii i cztery rodzaje interpretacji dorobku wschodu: Heglowska negatywna koncepcja kultury indyjskiej jako nie mającej potencjału; zamknięty rozdział histo...

Ayn Rand

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Filozofia dziejów
Pobrań: 56
Wyświetleń: 980

„CNOTA EGOZIMU” AYN RAND: Żydówka, libertarianka, pisarka (znana przede wszystkim z powieści); Promocja postwawy egoizmu; Zarzut formalny wobec koncepcji etycznej, krytyka altruizmu (ta sfera działań, których nie zrobilibyśmy sami z siebie, bez presji moralnej, społecznej, jest dla Rand wynikiem ...

Utopia

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Filozofia dziejów
Pobrań: 7
Wyświetleń: 672

„UTOPIA”: wizja utopii liberalnej, wolnego rynku (E. Raind, Nozick): wyjątkowość eksperymentu Nozicka polega na otwartych granicach, na możliwości wędrowania po innych wyobrażonych ustrojach, co jednak zawszedoprowadza nas do wyboru demokracji (