Epistemologia - strona 2

note /search

Semantyczna koncepcja prawdy - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Epistemologia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1015

Alfred Tarski - „Semantyczna koncepcja prawdy i podstawy semantyki” konwencja Tarskiego Tarski poszukuje zadowalającej definicji prawdy, to znaczy takiej, która jest poprawna formalnie i trafna merytorycznie. Wstępnie zakres stosowalności t...

Jan Woleński - „O koherencyjnej teorii prawdy” - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Epistemologia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1001

Jan Woleński - „O koherencyjnej teorii prawdy” twierdzenia Gödla (Krajewski) twierdzenie o niezupełności: twierdzenie to stwierdza, że dowolny system formalny zawierający w sobie aksjomaty arytmetyki liczb naturalnych, jest albo zupełny albo s...

William James - „Pragmatyczne pojęcie prawdy” - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Epistemologia
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1554

William James - „Pragmatyczne pojęcie prawdy” Zgodnie z klasyczną, korespondencyjną definicją prawdy, prawda jest własnością niektórych idei i oznacza ich zgodność z rzeczywistością. Pojęcia „zgodności” i „rzeczywistości” domagają się jednak...

Alan Sokal - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Epistemologia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 490

Alan Sokal, Jean Bricmont - „Relatywizm poznawczy w filozofii nauki” wstęp: Sokal i Bricmont deklarują, że używają terminu „relatywizm” na określenie dowolnej filozofii, zgodnie z którą prawda lub fałsz dowolnego twierdzenia jest rzeczą względną i zależy od jednostki bądź grupy społecznej. Gdy twi...

Analityczne i syntetyczne - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Epistemologia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 2100

analityczne i syntetyczne - Kantowski podział sądów, definicja pojęcia analityczności, krytyka Quine'a Zdania analityczne są według Kanta zdaniami wyjaśniającymi znaczenie zawartych w nich pojęć (orzecznik zawiera się w podmiocie). Zdania syntet...

Antyrealizm - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Epistemologia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 756

ANTYREALIZM - negacje tez realizmu: (1) Teza o absolutnej obiektywności świata jest pozbawiona sensu (Goodman, Putnam) - nie wiemy w ogóle, o czym mówimy. (2) Putnam: prawda jest obiektywna (nie mamy na nią wpływu), ale nie transcendentna (to nie rzeczywistość decyduje za nas o prawdziwe) - nie rz...

epistemologia tradycyjna - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Epistemologia
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1253

epistemologia tradycyjna, naturalistyczna i znaturalizowana (1) Epistemologia tradycyjna Przewaga pytań normatywnych - epistemologia ma dostarczyć podstaw naukom szczegółowym. Epistemologia i psychologia to zupełnie odmienne dziedziny badań...

Falsyfikacjonizm Poppera - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Epistemologia
Pobrań: 728
Wyświetleń: 3045

falsyfikacjonizm Poppera Popper: teorie wyprzedzają zdania obserwacyjne, są zaangażowane i uwikłane w obserwację. Obserwacja nie daje czystej podstawy. Nie istnieje czysta obserwacja, pozbawiona wszelkiej teorii. Opierając się na metodzie falsyfikacji można wykazywać fałszywość teorii. Teoria jest ...

Filozofia umysłu - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Epistemologia
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1008

FILOZOFIA UMYSŁU Filozofia umysłu - dyscyplina usamodzielniająca się, szeroka, interdyscyplinarna, czerpie pełnymi garściami z nauk szczegółowych (psychologia, neurofizjologia, nauki kognitywne). Pytania: (1) Czym jest umysł? - uszczegółowienia, kwestie szczegółowe: (2) Jaka jest relacja między ...