Zarządzanie firmą - strona 8

Czynności kierownicze - omówienie

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • Zarządzanie firmą
Pobrań: 462
Wyświetleń: 2520

CZYNNOŚCI KIEROWNICZE - dzielimy je na 3 grupy 1. czynności kierownicze - czynności związane bezpośrednio z kierowaniem pracą podwładnych , są one przejawem realizacji 4 podstawowych funkcji kierowniczych : planowania, organizowania, motywowania i kontrolowania. 2. czynności niekierownicze - to ta...

Hierarchia planów w organizacji - omówienie

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • Zarządzanie firmą
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1442

HIERARCHIA PLANÓW W ORGANIZACJI Plany jednorazowe- czyli takie plany, które są niepowtarzalne w przyszłości (np. zakup gruntu pod budowę sklepu firmowego) Rodzaje planów jednorazowych: - programy to duże zbiory działań, które zawierają 3 elementy: * etapy realizacji * jednostka organizacyjna lub ...

Kryterium łączenia stanowiska pracy - omówienie

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • Zarządzanie firmą
Pobrań: 14
Wyświetleń: 630

KRYTERIUM ŁĄCZENIA STANOWISK PRACY Wyróżniamy następujące kryteria: 1) Kryterium podobieństwa rodzajowego działań ( to podstawowe kryterium, łączy się te stanowiska pracy, które wykonują te samą pracę np "dział księgowy') 2) Kryterium podobieństwa rodzajowego celów 3) Kryterium grupowania w...

Planowanie - omówienie

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • Zarządzanie firmą
Pobrań: 0
Wyświetleń: 714

Planowanie - to zbiór określonych, ułożonych wg homologicznej kolejności - czynności. Czynności te to : 1) określenie zadań, które mają być wykonane , 2) identyfikacja zmiennych i związków między nimi 3) projektowanie zadań Zasady planowania: 1) zasada celowości- proces planowania jest po to, aby...

Nurty i kierunki zarządzania - omówienie

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • Zarządzanie firmą
Pobrań: 70
Wyświetleń: 805

PODSTAWOWE NURTY I KIERUNKI NAUKI ZARZĄDZANIA - są to nauki stosunkowo młode , powstały na początku ubiegłego stulecia . Ojcem tych nauk jest F.Taylor- który w 1903 roku wydał pierwszą pracę uznaną za początek nauk zarządzania. W Polsce w 1904 r swoją pierwszą pracę opublikował Karol Adamiecki. P...

Pojęcie kierowania - omówienie

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • Zarządzanie firmą
Pobrań: 7
Wyświetleń: 742

POJĘCIA KIEROWANIA, STEROWANIA, ZARZĄDZANIA I ADMINISTROWANIA STEROWANIE - to wszelkie celowe oddziaływanie jednego systemu na inny w celu otrzymania takich zmian przebiegu procesu, który uważa się za pożądane KIEROWANIE - to powodowanie takiego zachowania innych osób aby zachowywały się one zgodn...

Techniki zarządzania - omówienie

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • Zarządzanie firmą
Pobrań: 63
Wyświetleń: 553

TECHNIKI ZARZĄDZANIA 1. METODA ABC - analiza oparta ma zasadzie Pareto. Należy do technik formułowania problemów i służy do wyboru przedmiotu badań. Pozwala ona nam ustalić kolejność w jakiej należy prowadzić szczegółowe badania nad danym problemem badawczym. Pareto- zakłada, że w dużych zbiorach...

Źródła władzy organizacyjnej - omówienie

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • Zarządzanie firmą
Pobrań: 0
Wyświetleń: 448

/ ŹRÓDŁA WŁADZY ORGANIZACYJNEJ J. Kurnal wyróżnił 8 źródeł władzy organizacyjnej: 1/ charyzma - występuje osobiste oddanie dla przywódcy, przeświadczenie o jego nadludzkich cechach np. Stalin, Hitler) 2/ tradycja- np. władza Wielkiej Brytanii,wła...

Benchmarking - Branża - opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie firmą
Pobrań: 7
Wyświetleń: 567

Benchmarking- pomoc w ustalaniu kierunków zmian Metoda porównania własnych procesów do procesów realizowanych przez „najlepszych” we własnej firmie lub w branży lub innych firmach przodujących w kraju i na świecie. Etapy przeprowadzenia bench...

Funkcja kontrolowania-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie firmą
Pobrań: 0
Wyświetleń: 476

Funkcja kontrolowania Kontrolne działania w przeszłości i obecnie wykonywano aby: graniczyć w procesie produkcji pojawianie się wyrobów złej jakości, porównać zadnia planowe z rzeczywiście osiągniętymi wynikami, pomierzyć sprawność organizacyjną i ekonomiczną firmy i odnieść ją do wzorców (wydajnoś...