Zarządzanie firmą - strona 7

Negocjacje, (sem I)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Zarządzanie firmą
Pobrań: 0
Wyświetleń: 721

Negocjacje Zachowania są zawsze rezultatem negocjacji i aktem negocjacji: są zawsze funkcją posiadanych przez podwładnego możliwości stowarzyszania się z kolegami i mobilizowania ich solidarności zależą od tego, w jakim stopniu umie on korzystać z tych możliwości, komunikować się z innymi, nawią...

Pojęcie organizacji, (sem I)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Zarządzanie firmą
Pobrań: 7
Wyświetleń: 539

Pojęcie organizacji A. K. Koźmiński i A. M. Zawiślak; organizacje są: uporządkowanymi systemami społeczno-technicznymi, w których splatają się wysoce probabilistyczne elementy społeczne ze znacznie łatwiej przewidywalnymi, pozbawione wyraźnych i sztywnych granic, mają zdolność doskonalenia się, ...

Władza w organizacji, (sem I)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Zarządzanie firmą
Pobrań: 7
Wyświetleń: 847

WŁADZA Organizacja - system relacji władzy między poszczególnymi aktorami (jednostkami lub grupami). Władza jest wynikiem dysponowania przez każdego z partnerów zaangażowanych w te relacje pewnym marginesem swobody, tzn. większą lub mniejszą możliwością odrzucania wymagań formułowanych przez innych...

Zarządzanie administracyjne, (sem I)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Zarządzanie firmą
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1701

Zarządzanie administracyjne Podejście do zarządzania koncentrujące się na zarządzaniu całą organizacją. Głównymi twórcami kierunku: Henri Fayol, Lyndall Urwick, Max Weber, Chester Barnard...

Organizacja jako system, (sem I)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Zarządzanie firmą
Pobrań: 56
Wyświetleń: 819

Cechy organizacji jako systemu: Każda organizacja może być rozpatrywana jako specyficzny system społeczno - techniczny. Dlatego również można określić podstawowe cechy organizacji jako systemu: Organizacje są systemami otwartymi, tzn. stale prowadzą z otoczeniem wyminę dóbr materialnych, energii i...

Pytania procesu planowania

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr hab. Czesława Christowa
 • Zarządzanie firmą
Pobrań: 0
Wyświetleń: 791

Pytania procesu planowania: - PO CO? ( do czego zmierza organizacja, jakie są cele, jakiego rodzaju cele zamierza osiągnąć, jaka jest hierarchia i struktura celów), -KIEDY? ( jaki jest horyzont czasowy, w jakich terminach i w jakiej kolejności organizacja zamierza osiągnąć cele), - CZYM?( jakich...

Styl autokratyczny - opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Joanna Brózda
 • Zarządzanie firmą
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1071

STYL KIEROWANIA To względnie trwałe, w określonych sytuacjach kierowniczych, celowe zachowanie przełożonego w stosunku do podwładnych, mające na celu nakłonienie ich do określonych, pożądanych zachowań organizacyjnych. Styl kierowania jest drugim co do ważności, obok motywowania, składnikiem kier...

Styl liberalny - definicja

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Joanna Brózda
 • Zarządzanie firmą
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1624

Styl kierowania   - to sposób postępowania przełożonego w stosunku do podwładnych odzwierciedlający najczęściej jego cechy osobowościowe lub przekonania o skutecznym zarządzaniu personelem.   Czynniki, które mają wpływ na wybór stylu kierowania to, przede wszystkim: - cechy osobowości kierownika ...

Zarządzanie - referat

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Zarządzanie firmą
Pobrań: 49
Wyświetleń: 910

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Ekonomia i Zarządzanie Temat referatu: Biznesplan jako narzędzie zarządzania firmy Data: 14.06.2011r. Wykonawca: Ewelina Stachowicz Grupa: 3 Plan r...

Czynniki dominujące kierowania - omówienie

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • Zarządzanie firmą
Pobrań: 0
Wyświetleń: 413

CZYNNIKI DETERMINUJĄCE KIEROWANIA: 1. cechy psychofizyczne kierowania 2. cechy psychofizyczne podwładnych 3. otoczenie zewnętrzne organizacji 4. otoczenie wewnętrzne organizacji Styl kierowani nie jest czymś stałym. Przenoszenie stylów kierowania - bardzo często możemy je zauważyć w organizacj...