Zarządzanie firmą - strona 6

Różne definicje strategii -opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Jan Suszka
 • Zarządzanie firmą
Pobrań: 35
Wyświetleń: 896

Różne definicje strategii ● „Strategia to kompletny plan; plan, który określa, jakie decyzje będą podjęte w każdej możliwej sytuacji" [Neumann, Morgenstern, 1944] ● „Strategia dotyczy stworzenia planu wojny, określenia poszczególnych kampanii wojennych oraz indywidualnych przedsięwzięć w i...

Motywacja i motywowanie-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Jan Suszka
 • Zarządzanie firmą
Pobrań: 28
Wyświetleń: 630

● Co sprawia, że ludzie chcą pracować? ● Dlaczego czasami nie chcą? ● Czy są z natury leniwi czy pracowici? Motywacja i motywowanie ● Motywacja – stan gotowości człowieka do podjęcia jakiegoś działania. Obejmuje siły (cele, wyniki) tkwiące w człowieku lub oddziałujące na niego, które inicjują ...

Otoczenie organizacji-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Jan Suszka
 • Zarządzanie firmą
Pobrań: 14
Wyświetleń: 644

Struktura otoczenia przedsiębiorstwa ● Otoczenie dalsze - analiza otoczenia dalszego służy poznaniu potencjalnych trendów i możliwych kierunków rozwoju. ● Otoczenie bliższe - analiza otoczenia bliższego służy analizie sił istotnych dla domeny przedsiębiorstwa. Struktura otoczenia ● makroekono...

Struktura organizacji według Mintzberga-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Jan Suszka
 • Zarządzanie firmą
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1876

Struktura organizacji wg. Mintzberga Struktura organizacji ● Wierzchołek strategiczny – naczelne kierownictwo wraz z osobistym personelem pomocniczym ● Rdzeń operacyjny – pracownicy wykonawczy w obszarze działalności podstawowej. – zapewniają materiały do produkcji i/lub świadczenia usług, – w...

Symulacja-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Jan Suszka
 • Zarządzanie firmą
Pobrań: 0
Wyświetleń: 623

● Symulacja to technika imitowania działania całego systemu, bądź naśladowania jego konkretnego stanu, poprzez użycie odpowiednich modeli lub urządzeń w celu zdobycia określonych informacji Historia symulacji ● Pierwsze informacje dotyczące stosowania symulacji pochodzą ze starożytności. Były t...

Ewolucja klasycznych teorii zarządzania, (sem I)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Zarządzanie firmą
Pobrań: 0
Wyświetleń: 308

Ewolucja klasycznych teorii zarządzania Klasyczne teorie zarządzania - z modyfikacjami - są stosowane także współcześnie. Sformułowano w stosunku do nich wiele uwag krytycznych. Główne zastrzeżenia to m.in.: • Oparcie teorii jedynie na doświadczeniu - wielu z autorów rozwijało idee na bazie własne...

Gry w zarządzaniu, (sem I)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Zarządzanie firmą
Pobrań: 49
Wyświetleń: 777

GŁÓWNE OBSZARY ZAINTERESOWANIA, HIPOTEZY I TWIERDZENIA -gry A. K. Koźmiński i A. M. Zawiślak - cechy gry: uczestnikami gier są ludzie realizujący w ten sposób swoje potrzeby oraz cele, które są zmienne w czasie; gry toczą się w zmieniających się warunkach, które w różnym stopniu są znane poszczeg...

Klasyczna koncepcja zarządzania, (sem I)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Zarządzanie firmą
Pobrań: 28
Wyświetleń: 756

KLASYCZNA KONCEPCJA ZARZĄDZANIA Rozwój zachodnich obszarów USA wymagał rozwinięcia technik zarządzania, które zintegrowałyby technologię, materiały i pracę ludzi w sposób produktywny i wydajny, co doprowadziło do powstania w USA klasycznej koncepcji zarządzania. Rozważana jest w dwóch płaszczyznac...

Koncepcja gry organizacyjnej, (sem I)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Zarządzanie firmą
Pobrań: 308
Wyświetleń: 2681

KONCEPCJA GRY ORGANIZACYJNEJ Genezą koncepcji - socjologiczne teorie gry społecznej; Odmienność gry organizacyjnej jest spowodowana ograniczającym oddziaływaniem struktury i norm organizacyjnych (ograniczają repertuar zachowań i strategii dopus...

Konflikty w organizacji, (sem I)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Zarządzanie firmą
Pobrań: 35
Wyświetleń: 679

Kon­flikty - (mają wpływ na poziom efektywności organizacji); źródłem konfliktu w organi­zacji są: zmienne sytuacyjne (charakteryzujące wnętrze orga­nizacji i jej otoczenie), zmienne psychologiczne (szczególnie osobowość uczestników organizacji). W szczególności źródłami konfliktów w organizacji są...