Motywacja i motywowanie-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 763
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Motywacja i motywowanie-opracowanie - strona 1 Motywacja i motywowanie-opracowanie - strona 2 Motywacja i motywowanie-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

● Co sprawia, że ludzie chcą pracować?
● Dlaczego czasami nie chcą?
● Czy są z natury leniwi czy pracowici?
Motywacja i motywowanie
● Motywacja – stan gotowości człowieka do podjęcia jakiegoś działania. Obejmuje siły
(cele, wyniki) tkwiące w człowieku lub oddziałujące na niego, które inicjują lub kierują jego
zachowaniem
● Motywowanie – proces tworzenia takich sytuacji, które wpływają na zachowanie
pracowników i zachęcają ich do wykonywania działań realizujących cele przedsiębiorstwa
Założenie co do natury człowieka Teoria X i Y
● Teoria X:
– człowiek jest leniwy z natury
– nie lubi przejawiać inicjatywy i brać na siebie odpowiedzialności
– pracuję bo muszę zapłacić rachunki i utrzymać rodzinę
Teoria Y:
– człowiek jest z natury chętny do pracy
– lubi odpowiedzialność i szuka nowych zadań, jeśli widzi w nich sens (niekoniecznie
ekonom.)
Historyczne modele motywowania
● Model tradycyjny – stosować zachęty płacowe (Taylor i naukowa szkoła organizacji –
przewaga teorii X)
● Model stosunków współdziałania – uwzględniać spółeczne potrzeby pracowników
(równowaga)
● Model zasobów ludzkich – proponować zwiększony zakres odpowiedzialności (przewaga
teorii Y)
Wspólczesne modele motywacji
● Behawioralny – na zachowanie człowieka mają głównie wpływ czynniki zewnetrzne
● Humanistyczny – akcentuje rolę wewnetrznych wyznaczników w zachowaniu człowieka
● Poznawczy – o zachowaniu człowieka decyduje zakres i struktura informacji o świecie
zewnetrznym, jaką posiada człowiek
Podejście behawioralne
● Zachowanie ludzi jest reakcją na odziaływanie bodźców z otoczenia
● Bodźce zewnętrzne:
– dodatnie – nagrody
– ujemne – kary
● Nagradzanie utrwala sposób zachowania, a karanie osłabia i eliminuje
Nagradzanie i karanie
● Nagroda sprawia ludziom przyjemność
● Pozytywne emocje przenoszą się na całe środowisko pracy
● Pracownicy zaczynają cenić i lubić wykonywaną przez siebie pracę
● Przewaga nagród może sprzyjać integracji z organizacją i powoduje zwykle zwiększenie
wydajności i jakości pracy, kreatywności oraz chęci współdziałania z innymi dla dobra
organizacji
Nagradzanie i karanie - cd
● Kara budzi negatywne emocje
● Zmniejsza się atrakcyjność pracy
25
● Nadmiar kar sprzyja obniżeniu wydajności i jakości pracy, dezintegracji i, w konsekwencji,
podjęciu docezji o zmianie miejsca pracy
● W krótkim czasie konieczne jest stosowanie bezpośredniego i ciągłego nadzoru,
przymuszanie do pracy - „koło kar” zamyka się
Warunki skutecznego działania kar i nagród
● Pracownik musi znać system nagradzania i karania stosowany w organizacji
● System ten powinien być akceptowany zarówno przez pracowników jak i przełożonych
● Nagrody powinny być odpowiednio atrakcyjne, a kary odpowiednio surowe
● Przestrzeganie zasad gradacji kar i nagród
Warunki skutecznego działania kar i nagród - cd
● Konieczne jest szybkie i konsekwentne stosowanie kar i nagród
● Skuteczność stosowania kar i nagród mocno zależy od stosunków emocjonalnych pomiędzy
przełożonym i podwładnym
● Przełożony stosujacy nagrody ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz