Zarządzanie firmą - strona 5

Zarządzanie firmą - przywództwo - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jacek Szumigaj
 • Zarządzanie firmą
Pobrań: 0
Wyświetleń: 504

Przywództwo- jako proces jest to wykorzystywanie nie polegającego na przymusie wpływu do kształtwoania celów grupy lub organizacji, motywowania zachowań nastawionych na osiagniecie tych celów oraz pomagania w ustalaniu kutlruy grupy lub organizacji. Jako właściwość jest to zestaw cech przypisywany j...

Rodzaje menedżerów - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jacek Szumigaj
 • Zarządzanie firmą
Pobrań: 56
Wyświetleń: 861

Menedżerowie: najwyższego: niewielka grupa, prezesi, wiceprezesi, dyrektorzy naczelni. Praca w warunkach różnorodności. Wytyczają cele, ogólną strategię a także politykę operacyjną. Reprezentują również organizację w kontaktach zewnętrznych. Zakup innych firm, inwestycje badawczo-rozwojowe. Średnie...

Role menedżerskie - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jacek Szumigaj
 • Zarządzanie firmą
Pobrań: 0
Wyświetleń: 735

Zarządzanie to połączenie wiedzy oraz sztuki! Jako wiedza: Podejście do problemów zarządzania w sposób racjonalny, logiczny, obiektywny oraz systematyczny. Gromadzenie danych, faktów, obserwowanie. Jako sztuka: Podejmowanie decyzji na podstawie intuicji, doświadczenia i instynktu. Role menedżer...

Zarządzanie firmą - skrypt z Griffina

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jacek Szumigaj
 • Zarządzanie firmą
Pobrań: 98
Wyświetleń: 665

4 rodzaje zasobów: ludzkie: uzdolnienia zarządcze i siła robocza pieniężne: kapitał finansowy (bieżący i długoterminowy) rzeczowe to surowce, pomieszczenia biurowe i produkcyjne oraz sprzęt informacyjne: wszelkiego typu użyteczne dane niezbędne do podejmowania decyzji Menedżerowie odpowiadają z...

Zarządzanie firmą - skrypt z zajęć

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jacek Szumigaj
 • Zarządzanie firmą
Pobrań: 7
Wyświetleń: 406

Menadżerowie stawiają czołu czasu oraz stosunkami między ludźmi. Koncepcja czasu: Zarządzanie to dążenie do wykreowania pożądanej przyszłości przy uwzględnieniu przeszłości oraz teraźniejszości. Praktykuje się zarządzanie w określonej erze historycznej, jest ono jej odbiciem. Zarządzanie jest dz...

Zarządzanie firmą - Strategie - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jacek Szumigaj
 • Zarządzanie firmą
Pobrań: 35
Wyświetleń: 833

Strategia- kompleksowy plan osiągania celów. Zarządzanie strategiczne- kompleksowy ciągły proces zarządzania, nastawiony na formułowanie i wdrażanie skutecznych strategii, sposób podejścia do szans i wyzwań gospodarczych. Zarządzanie strategiczne- kompleksowy ciągły proces zarządzania nastawiony n...

Zarządzanie firmą - Sylabus

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jacek Szumigaj
 • Zarządzanie firmą
Pobrań: 7
Wyświetleń: 812

Zapoznanie studentów z zagadnieniami związanymi z nowoczesnym zarządzaniem i podstawami funkcjonowania organizacji. Poznanie podstawowych zagadnień związanych z zarządzaniem. Zrozumienie istoty planowania, organizowania, motywowania oraz kontroli. Zarządzanie i praca menedżera. 2. Teoria i historia ...

Umiejętności menedżerskie - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jacek Szumigaj
 • Zarządzanie firmą
Pobrań: 0
Wyświetleń: 553

Planowanie: Wytyczanie celów organizacji i określanie jak można najlepiej je osiągnąć. Podejmowanie decyzji: Część procesu planowania obejmująca wybór trybu działania spośród zestawu dostępnych możliwości. Organizowanie: logiczne grupowanie działań i zasobów. Przewodzenie: zespół procesów wykorzy...

Organizacja a system-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Jan Suszka
 • Zarządzanie firmą
Pobrań: 0
Wyświetleń: 840

● Obiekt - wyodrębniony element rzeczywistości, posiadający pewien zestaw właściwości jednoznacznie go opisujących. ● w definicji informatycznej obiekt posiada: – atrybuty (dane opisujące obiekt) – metody (procedury operujące na atrybutach) System (gr. systema – rzecz złożona) zbiór obiektów, ...

Proces technologiczny-opracowanie - Przedsiębiorstwo

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Jan Suszka
 • Zarządzanie firmą
Pobrań: 7
Wyświetleń: 581

Przedsiębiorstwo ● wyodrębniona prawnie, organizacyjnie i ekonomicznie organizacja prowadząca działalność gospodarczą w celu osiągnięcia zysku. ● podmiot gospodarczy produkujący i/lub sprzedający na rachunek właściciela produkty i/lub usługi, którego wyłącznym lub jednym z wielu celów jest osią...