Konflikty w organizacji, (sem I)

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 700
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Konflikty w organizacji, (sem I) - strona 1 Konflikty w organizacji, (sem I) - strona 2

Fragment notatki:

Kon­flikty - (mają wpływ na poziom efektywności organizacji); źródłem konfliktu w organi­zacji są:
zmienne sytuacyjne (charakteryzujące wnętrze orga­nizacji i jej otoczenie), zmienne psychologiczne (szczególnie osobowość uczestników organizacji). W szczególności źródłami konfliktów w organizacji są:
wzajemna zależność zadań w procesie pracy,
asymetria związków między dwiema częściami organizacji (np. między działem inicjującym a wdrażającym innowacje),
odmienność celów realizowanych przez różne działy organi­zacji (np. cele ekonomiczne lub społeczne),
zróżnicowanie organizacji (im większe zróżnicowanie pod jakimkolwiek względem wewnątrz organizacji lub między organi­zacjami, tym większe prawdopodobieństwo konfliktów),
niezadowolenie uczestników organizacji z pełnionych ról organizacyjnych,
nieokreśloność ról organizacyjnych,
konieczność korzystania ze wspólnych zasobów (np. jedna sekretarka obsługująca trzech dyrektorów),
zaburzenia procesów komunikowania się w organizacji,
określone psychologiczne i społeczne cechy uczestników or­ganizacji.
W koncepcji psychologicznej - w bada­niu i doskonaleniu metod rozwiązywania konfliktów w organizacji szczególną uwagę zwraca się na potrzebę umieję­tności rozwiązywania konfliktów międzygrupowych za pomocą negocjacji.
Inne zagadnienie związane z konfliktami - ocena skutków.
Negatywne skutki konfliktów w organizacji:
zaburzenia w sferze emocjonalnej człowieka,
zmniejszenie stopnia integracji organizacyjnej (skrajne skut­ki to absencja i fluktuacja),
strata czasu i energii na działania związane z sytuacją kon­fliktową kosztem realizacji zadań organizacyjnych.
Pozytywne skutki konfliktów w organizacji:
motywacyjna funkcja konfliktu (sytuacja konfliktu sprzyja rywalizacji, współzawodnictwu, zmusza do aktywności),
innowacyjna funkcja konfliktu (konflikt rodzi potrzebę po­szukiwania nowych rozwiązań),
identyfikacyjna funkcja konfliktu (konflikt sprzyja uświa­domieniu nieprawidłowości występujących w organizacji, co poz­wala na racjonalne ich rozwiązanie; konflikt pozwala także po­szczególnym uczestnikom organizacji na lepsze poznanie siebie, a więc sprzyja racjonalnemu sterowaniu własnymi zachowania­mi).
Pozytywne funkcje konfliktu w organizacji mogą być wykorzystane jako narzędzie w kierowaniu. tzw. zarządzania przez konflikt- takie świadome sterowaniu konfliktem, aby zrealizować jego trzy pozytywne funkcje. Tego typu zarzą­dzanie wymaga aby kierownik posiadał określone cechy,
Kierunek klasyczny - traktowanie sytuacji konfliktu jako wyniku wadliwie zorganizowanego procesu pracy. Współcześnie konflikt traktuje się jako naturalny składnik funkcjonowania organizacji; dostrzega się przy tym różnorodność i złożoność jego funkcji.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz