Podstawa źródła konfliktów społecznych- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 112
Wyświetleń: 798
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawa źródła konfliktów społecznych- opracowanie - strona 1 Podstawa źródła konfliktów społecznych- opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Podstawa źródła konfliktów społecznych.
W konfliktach społecznych nie zawsze jednak można wskazać ich rzeczywiste przyczyny, niekiedy mają one zupełnie irracjonalny charakter, który z czasem zostaje "obudowany przesłankami o charakterze obiektywnym. Należy bowiem zdawać sobie sprawę z tego, iż żaden konflikt nie jest spowodowany jedną przyczyną ale zespołem przy czym o różnym stopniu ważności. Zwłaszcza wtedy, gdy konflikt jest bardzo rozbudowany i uczestniczy w nim wiele osób, nie wszystkim wtedy chodzi dokładnie o to samo.
Ogólnie możemy stwierdzić, iż konflikt społeczny, w tym przemysłowy ma dwa główne źródła:
a) źródła psychologiczne do których zaliczyć możemy.
- nabyte wcześniej doświadczenia, uprzedzające z góry do określonych osób, sytuacji, rozwiązań i celów , -przewidywanie, nastawienie na coś z góry, związane z oczekiwaniami, wyobrażeniami, które w konfrontacji ze stanem faktycznym wywoływać mogą klasyczne stany "wrogich nastawień", -patrzenie na rzeczywistość przez pryzmat własnych życzeń, -przypisywanie ludziom szkodliwej intencji działania.
W wymiarze psychologicznym, konflikty spowodowane wyżej wymienionymi czynnikami mają najczęściej destruktywny charakter, prowadzą bowiem do stanów frustracyjnych, wyrażających się w agresji wobec innych ludzi, regresji /czyli powrocie do wręcz dziecinnych zachowań połączonych ze zwiększoną podatnością na sugestię ze strony innych/, obsesji, polegającej na kontynuacji nieskutecznych metod działania oraz rezygnacji, która w skrajnych przypadkach przybiera postać aktów autodestrukcyjnych /samobójczych/.
b) źródła społeczne , tkwiące w mechanizmach funkcjonowania społeczeństwa, w ich wewnętrznych sprzecznościach, do których zaliczyć możemy.
nierówności i dystanse społeczne między jednostkami i grupami społecznymi, które w przypadku braku ich legitymizacji społecznej są najczęściej źródłem konfliktów społecznych o dużym zasięgu i natężeniu, władza i panowanie, które mogą generować konflikty społeczne zarówno między tak ogólnie określoną władzą a różnymi grupami społecznymi jak i konflikty wewnątrz struktur władzy /np. między partiami politycznymi/ , które najczęściej nie dotyczą konfliktów celów co metod i sposobów ich osiągania, społeczne systemy wartości, w tym wartości natury etyczno-moralnej; w społeczeństwie, w którym występują obok siebie różne systemy wartości pozostające w potencjalnej sprzeczności prędzej czy później dojść może do próby budowania określonego ładu aksjonormatywnego w odniesieniu do jednego z tych systemów ,
wszelkiego rodzaju zmiany społeczne o charakterze demograficznym, kulturowym, organizacyjnym, techniczno-technologicznym czy ekonomicznym /np. w Polsce przejście od zasad gospodarki centralnie sterowanej do gospodarki opartej na mechanizmach rynkowych/ .
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz