Konflikt w organizacji społecznej- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 14
Wyświetleń: 427
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Konflikt w organizacji społecznej- opracowanie - strona 1 Konflikt w organizacji społecznej- opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Konflikt w organizacji społecznej - pojęcie, cechy wspólne konfliktów org., typy tych konfliktów, przebieg i dynamika konfliktów org., strategie walki z konfliktami organizacyjnymi, zalety i wady konfliktów organizacyjnych.
Konflikt organizacyjny jest przejawem określonego zachowania się ludzi świadomie wybieranego celem realizacji swoich celów, którego osiągnięcie wymaga naruszenia interesów innych podmiotów organizacyjnych.
Mimo, że konflikty mają różna postać ze wzg. na formę, zasięg, charakter można wyróżnić pewne cechy wspólne:
a). konflikty są zjawiskami obiektywnymi zachodzącymi w określonym kontekście społecznym
b). są zjawiskami psychospołecznymi (zachodzi związek pomiędzy społecznymi i psychicznymi uwarunkowaniami konfliktu)
c). zasadniczymi elementami konfliktu są:
- podmiot konfliktu
- zasięg
- przedmiot (przyczyny)
- kontekst sytuacyjny
- intensywność (przebieg konfliktu) - skutki
Typy konfliktów:
a). jednostkowe o charakterze:
- intrapersonalnym - konflikt wewnętrzny o dwa lub więcej sprzecznych celów, pomiędzy indywidualnym, a grupowym układem wartości
- interpersonalnym - w układzie jednostka - jednostka
b). zbiorowe w relacji:
- jednostka - zbiorowość
- zbiorowość - zbiorowość
- między organizacyjnej
Przebieg i dynamikę konfliktów obserwujemy w następnych stadiach rozwoju:
1). Stadium kształtowania się uwarunkowań konfliktotwórczych
2). Stadium ujawniania się sprzeczności (zewnętrznych lub wewnętrznych, antagonistycznych lub nieantagonistycznych, głównych lub pobocznych)
3). Stadium rozpoznania i personalizacji (dostrzeżenie sprzeczności własnych wzg. innych)
4). Stadium konfliktu otwartego (właściwego)
5). Stadium efektów
Strategie walki z konfliktami:
- przezwyciężenie konfliktu, bądź usunięcie źródeł (wymaga dobrej znajomości sytuacji)
- rozstrzygnięcie sporu przez osoby sprawujące władzę - poddanie się niezależnemu osądowi strony nieuwikłanej w konflikt
- rozwikłanie poprzez mediacje trzeciej strony
- rozstrzygnięcie poprzez kompromis (musi być dobra wola, gotowość do ustępstw, otwartość)
- rozwiązanie pozorne - łagodzi konflikt - lekceważenie konfliktu (obserwowanie „z boku”)
- unikanie
- wykorzystanie sytuacji dla dobra organizacji
Zalety konfliktu:
- docenianie wartości organizacyjnych lub grupowych członków
- integracja grupowa
- nadanie impulsu (tempa) rozwojowego
- zmianę strategii struktury bądź kultury organizacji
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz