Symulacja-opracowanie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 623
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Symulacja-opracowanie - strona 1 Symulacja-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

● Symulacja to technika imitowania działania całego systemu, bądź naśladowania jego
konkretnego stanu, poprzez użycie odpowiednich modeli lub urządzeń w celu zdobycia
określonych informacji
Historia symulacji
● Pierwsze informacje dotyczące stosowania symulacji pochodzą ze starożytności. Były to
początki gier symulacyjnych, których celem było szkolenie:
– dowódców wojskowych (np. symulacje Pyrrusa [319-272 p.n.e] i Filopojmena [253-183
p.n.e]),
– prawników (ćwiczenia procesowe prawników rzymskich oraz ćwiczenia retoryczne
Controversiae),
– przyszłych władców państw (np. gra pochodząca z 567 r p.n.e. odtwarzająca rządzenie
państwem Medów).
● W czasach nam bliższych systemy gier symulacyjnych pojawiają się coraz częściej, m.in.:
– taktyczne i operacyjne gry de Guibertów z lat 1753-57 (Francja),
– operacyjne i strategiczne gry Antoniego Leopolda Oelsnitza zapoczątkowane w 1769 roku
w Szkole Rycerskiej w Warszawie
– fortyfikacyjna gra de Cormontaigne'a (1741r.) – analiza zdolności obronnej twierdz,
– McCARTY (1889) – morskie gry wojenne rozgrywane w US Naval War College Newport.
– Von MANSTEIN (1929) – gra planistyczna do analizy skutków ataku Polski na Niemcy,
rozgrywana w Sztabie Generalnym Reichswehry, itp.
● Pionier nowoczesnej symulacji - węgierski matematyk John von Neuman (metoda Monte
Carlo – lata 40-ste XX wieku)
– Projekt Manhattan
– Analiza oczekiwanych rezultatów nalotów dywanowych
● Po raz pierwszy pojęcie symulacji systemów zastosowano w praktyce na początku lat 50tych XX wieku
● Pierwszy program symulacyjny utworzono w General Electric - analizował problemy
produkcji w zakładzie (publikacja – rok 1960)
Dzisiejsze zastosowanie symulacji
● Poznawcze - badanie sposobu działania istniejących systemów,
● Konstrukcyjne – ulepszanie działania poznanych systemów i budowanie nowych,
● Szkoleniowe – trenowanie ludzi w obsłudze skomplikowanych i często niebezpiecznych
w obsłudze systemów
● Rozrywkowe – różnorodne systemy gier
Model i modelowanie
● Model – uproszczone przybliżenie konkretnego systemu pozwalające efektywnie (tanio i
bezpiecznie) testować istotne dla badacza cechy tego systemu
● Relacja modelowania jest procesem tworzenia modelu systemu rzeczywistego poprzez
zastosowanie obiektów innego systemu (modele matematyczne i graficzne) lub skalowania i
upraszczania obiektów tego samego systemu (modele fizyczne)
Typy modeli
● Forma
– Opisowe – język formalny
– Matematyczne (analityczne - numeryczne, deterministyczne - stochastyczne)
– Graficzne i graficzno-matematyczne
– Fizyczne
● Zmienność w czasie symulacji
– statyczne
– dynamiczne
28
● Modele zgodne replikatywnie – dane generowane w symulacji przez takie modele
odpowiadają danym uzyskanym z modelowanego systemu (replikują)
● Modele zgodne predykcyjnie – możemy zapewnić zgodność obu grup danych przed
uzyskaniem danych z modelowanego systemu
● Modele zgodne strukturalnie – modele, które wiernie odzwierciedlają sposób, w jaki działa
modelowany system
System dyskretny czy ciągły
Projekt ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz