Motywowanie i symulacja - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 511
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Motywowanie i symulacja - wykład - strona 1 Motywowanie i symulacja - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Co mówi o człowieku teoria X i teoria Y?
● Teoria X: - człowiek jest leniwy z natury - nie lubi przejawiać inicjatywy i brać na siebie
odpowiedzialności - pracuję bo muszę zapłacić rachunki i utrzymać rodzinę
Teoria Y: - człowiek jest z natury chętny do pracy - lubi odpowiedzialność i szuka nowych zadań, jeśli widzi w nich sens (niekoniecznie ekonom.)
Wymień i krótko opisz współczesne modele motywowania człowieka.
● Behawioralny - na zachowanie człowieka mają głównie wpływ czynniki zewnetrzne ● Humanistyczny - akcentuje rolę wewnetrznych wyznaczników w zachowaniu człowieka
● Poznawczy - o zachowaniu człowieka decyduje zakres i struktura informacji o świecie zewnetrznym, jaką posiada człowiek
Jak A.Maslow zdefiniował hierarchiczny system potrzeb ludzkich?
Potrzeby fizjologiczne Potrzeba bezpieczeństwa Potrzeby społeczne Potrzeba szacunku Samorealizacja
Jakie czynniki należy uwzględnić przy tworzeniu dobrze współpracującej grupy ludzi?
● liczebność - kilka do klikunastu - mała grupa społeczna
● odpowiedni dobór osobowości członków grupy
● kierownik i styl jego kierowania
● nieformalni liderzy (przywódcy zadaniowi i nieformalni)
● inne nieformalne role („kozioł ofiarny”, „błazen”, osoba popularna, izolowana itp.)
Jakie są podstawowe różnice między autorytarnym i demokratycznym stylem kierowania?
● Autorytarny: - scentralizowanie władzy - duży dystans między kierownikiem a zespołem
- stosowanie ostrych kar - zdecydowana orientacja kierownika na zadania
● Demokratyczny - kierownik podejmuje decyzje po skonsultowaniu ich z podwładnymi
- kierownik jest członkiem zespołu (w razie potrzeby pracującym tak jak każdy inny pracownik)
Jakie są podstawowe obszary współczesnego zastosowania symulacji?
● Poznawcze - badanie sposobu działania istniejących systemów,
● Konstrukcyjne - ulepszanie działania poznanych systemów i budowanie nowych,
● Szkoleniowe - trenowanie ludzi w obsłudze skomplikowanych i często niebezpiecznych w obsłudze systemów
● Rozrywkowe - różnorodne systemy gier Zdefiniuj pojęcia modelowania i symulacji.
● Model - uproszczone przybliżenie konkretnego systemu pozwalające efektywnie (tanio i bezpiecznie) testować istotne dla badacza cechy tego systemu
● Relacja modelowania jest procesem tworzenia modelu systemu rzeczywistego poprzez


(…)

… - systemy zarządzania, systemy produkcyjne, transport itp.
Podaj podstawowe zalety i wady symulacji?
Zalety : ● Eksperymentowanie na systemie rzeczywistym jest kosztowne a często niebezpieczne lub niemożliwe,
● Eksperymentowanie z systemami hipotetycznymi,
Symulacja komputerowa jest niedestrukcyjna i zawsze powtarzalna,
● Rezultaty symulacji komputerowej są łatwe w analizie i późniejszym zastosowaniu (np…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz