Model-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1288
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Model-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Model
W nauce jest rozumiany jako uproszczona – przy czym umyślnie i celowo – reprezentacja rzeczywistości, ujmuje tylko jej część,
jest pozbawiony wielu szczegółów i cech nieistotnych z punktu widzenia celów modelowania.
Cele budowy modeli:
 opis i wyjaśnienie mechanizmu działania systemu
 przewidywanie zachowania się systemów w przyszłości i przy różnorodnych warunkach działania otoczenia na system
 wybór właściwych oddziaływań wejściowych, spełniających określone warunki
 wybór struktury lub parametrów systemu, spełniającego określone zadania

Rodzaje modeli:
 lingwistyczne (opis słowny),
 graficzne (np. schemat obwodu, wykresy charakterystyk),
 budowane z elementów fizycznych,
 matematyczne.
Model matematyczny – zbiór symboli i relacji matematycznych oraz bezwzględnie ścisłych zasad operowania nimi, przy czym
zawarte w modelu symbole i relacje mają interpretację odnoszącą się do konkretnych elementów modelowanego wycinka
rzeczywistości.
Modelowanie matematyczne polega na tworzeniu modeli matematycznych i wykorzystaniu aparatu matematycznego do ich
analizy. Zastosowanie w tej analizie znajdują komputery (symulacja komputerowa).
Symulacja komputerowa – odtworzenie działania badanego systemu rzeczywistego na podstawie jego modelu
matematycznego za pomocą komputera oraz zbadanie wpływu otoczenia (zmienne
wejściowe) i wewnętrznych właściwości systemu (parametry modelu) na charakterystyki systemu.
Proces modelowania
Model komputerowy – model konceptualny z ustalonymi wartościami parametrów i zapisany przy pomocy wybranego języka
programowania lub zrealizowany przy pomocy pakietu do symulacji.
Ocena modelu:
 Weryfikacja – analiza kodu programu w celu wykrycia nieprawidłowości w zapisie. Często przeprowadzana
automatycznie podczas kompilacji programu. Weryfikacja daje odpowiedź na pytanie: czy poprawnie zbudowano
model?
 Walidacja – badanie zachowania opracowanego modelu i porównania działania tego modelu z działaniem
(zachowaniem) obiektu rzeczywistego. Walidacja powinna być przeprowadzana z uwzględnieniem celów stawianych na
początku procesu modelowania i odpowiada na pytanie, czy zbudowano poprawny model.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz