Modelowanie i symulacja systemów

note /search

Kategorie modeli matematycznych-opracowanie

  • Politechnika Wrocławska
  • Modelowanie i symulacja systemów
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1078

Kategorie modeli matematycznych       deterministyczne i stochastyczne, statyczne i dynamiczne, ciągłe i dyskretne, kwantowe i skończone, stacjonarne i niestacjonarne, liniowe i nieliniowe, Model deterministyczny – dla każdej jednej wielkości wejściowej istnieje jedna wielkość wy...

Linearyzacja-opracowanie

  • Politechnika Wrocławska
  • Modelowanie i symulacja systemów
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1638

Linearyzacja Linearyzacja - proces tworzenia modelu liniowego aproksymując model nieliniowy. Stosuje się po to, żeby uprościć analizę modelu. Metody:  (założenia +) uproszczenia  rozkład w szereg Taylora  małych odchyleń od ruchu bazowego  z zastosowaniem identyfikacji o Założenia – te...

Model dynamiczny-opracowanie

  • Politechnika Wrocławska
  • Modelowanie i symulacja systemów
Pobrań: 63
Wyświetleń: 959

Model dynamiczny (cały wykład 3) Stan systemu - najmniejsza liczba danych o systemie w danej chwili, która wraz z wartościami wejściowymi od tej chwili pozwala określić stan i wielkości wyjściowe modelu w przyszłości Zmienne stanu – taki (minimalny) zestaw zmiennych, których znajomość w danej ch...

Model-opracowanie

  • Politechnika Wrocławska
  • Modelowanie i symulacja systemów
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1358

Model W nauce jest rozumiany jako uproszczona – przy czym umyślnie i celowo – reprezentacja rzeczywistości, ujmuje tylko jej część, jest pozbawiony wielu szczegółów i cech nieistotnych z punktu widzenia celów modelowania. Cele budowy modeli:  opis i wyjaśnienie mechanizmu działania systemu  ...

Modelowanie i symulacja systemów-notatki z wykładów

  • Politechnika Wrocławska
  • Modelowanie i symulacja systemów
Pobrań: 476
Wyświetleń: 1988

WYKŁAD 1. System powinien spełniać 4 podstawowe postulaty: - wyodrębnienie z otoczenia, - budowa z podsystemów, które oddziałują na siebie wzajemnie przy czym oddziaływania te maja istotny wpływ na własności systemu, - spełnianie celu założonego działania, - ograniczoność zmienności w czasie – ...