Ewolucja klasycznych teorii zarządzania, (sem I)

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 308
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ewolucja klasycznych teorii zarządzania, (sem I) - strona 1 Ewolucja klasycznych teorii zarządzania, (sem I) - strona 2

Fragment notatki:

Ewolucja klasycznych teorii zarządzania
Klasyczne teorie zarządzania - z modyfikacjami - są stosowane także współcześnie. Sformułowano w stosunku do nich wiele uwag krytycznych. Główne zastrzeżenia to m.in.:
• Oparcie teorii jedynie na doświadczeniu - wielu z autorów rozwijało idee na bazie własnego doświadczenia lub rezultatów konsultingu; to może warunkować ich wykorzystanie tylko w pewnych rodzajach or­ganizacji, (np. Taylor i Fayol skupiali się na dużych firmach działających w stabilnym otoczeniu, stąd może być trudne zastosowanie ich metod w szybko rozwijających się małych firmach działających na rynku, na którym ujawniają się wymagania konsumenta).
• Niesprawdzone przypuszczenia - wiele przypuszczeń klasycystów nie opierało się na badaniach naukowych, lecz na sądach wartościujących ich własny styl po­stępowania, normy moralne i dążenie do sukcesu za wszelką cenę (np. przyjmowali, iż pracownicy są motywowani przede wszystkim pieniędzmi i pracują tylko dla ich otrzymania). Nie dopuszczali możliwości, iż mogą oni mieć inne potrzeby, takie jak samorealizacja, awans i zadowolenie z wykonywanej pracy.
• Pominięcie istnienia organizacji nieformalnej - akcentując więzi formalne, skłaniano się do pomijania związków nieformalnych działalności społecznej, awansu liderów grup na uboczu organizacji formalnej. Może to prowadzić do zapomnienia o wielu ważnych czynnikach wpływają­cych na satysfakcję i rozwój ich umiejętności, jak również udział pracowników w podejmowaniu decyzji i planowaniu.
• Niezamierzone konsekwencje - podejście klasyczne skupiało się głównie na osiąg­nięciu wysokiej wydajności, zachowań korzystnych, poprawnych relacji między pracownikami oraz między robotnikami i kierownikami; ale silne uzależnienie od zasad i regulacji produktywności może popchnąć ludzi do śle­pego ich przestrzegania a jeśli reguły te nie byłyby tak ścisłe, to pracownicy prawdopodobnie osiągaliby wyższy poziom wydajności.
• Człowiek jako element maszyny - teorie klasyczne sprawiają wrażenie, iż organizacja jest maszyną, w której pracownicy są częściami nadającymi się do niej i sprawiającymi, że jest ona efektywna. Od 1895 r. do połowy lat trzydziestych XX w. występowało największe zainteresowanie koncepcją klasyczną, w ostatnich latach uczyniono z niego narzędzie obniżki kosztów i zwiększenia wydajności oraz zwiększenia produktywności wytwarzania. Osiągnięcia
Stworzenie podstaw do dalszego rozwoju teorii zarządzania. Wskazano kluczowe procesy, funkcje i umiejętności kierownicze, które do dziś są uważane za istotne. Skoncentrowano uwagę na zarządzaniu jako przedmiocie badań naukowych.
Ograniczenia
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz