Klasyczna koncepcja zarządzania, (sem I)

Nasza ocena:

3
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1211
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Klasyczna koncepcja zarządzania, (sem I) - strona 1 Klasyczna koncepcja zarządzania, (sem I) - strona 2 Klasyczna koncepcja zarządzania, (sem I) - strona 3

Fragment notatki:

KLASYCZNA KONCEPCJA ZARZĄDZANIA
Rozwój zachodnich obszarów USA wymagał rozwinięcia technik zarządzania, które zintegrowałyby technologię, materiały i pracę ludzi w sposób produktywny i wydajny, co doprowadziło do powstania w USA klasycznej koncepcji zarządzania.
Rozważana jest w dwóch płaszczyznach, zależnie od problemów i ich rozwiązań:
naukowe zarządzanie, stworzyli inżynierowie i menedżerowie, skupiło się na problemach zarządzania pracowni­kami, organizacją pracy w produkcji, zasileniami w materiały, sprzedażą produktów.
administracja, wywodząca się z europejskich i amerykańskich uniwersytetów oraz od praktyków menedżerów, która dotyczyła istoty zarządzania organizacją jako całością. Naukowe zarządzanie
Do założycieli zalicza się Fredericka W. Taylora, Franka i Lilian Gilbrethów, Henry'ego Gantta i Harringtona Emersona. Podejście do zarządzania zajmujące się poprawą wyników osiąganych przez poszczególnych robotników. Taylor sformułował podstawowe idee składające się na to, co nazwano naukowym zarządzaniem; sfor­mułował zasady, które uważał za kluczowe dla kierownictwa:
• Określenie jednej, najlepszej metody - kierownicy powinni obserwować i analizować pracę swoich podwładnych w celu odkrycia najlepszej metody efektywnego wykonywania pracy.
• Naukowa selekcja pracowników - konieczne jest dopasowanie fizycz­nych możliwości zatrudnionego do rodzaju pracy, którą wykonuje; najważniejszymi cechami dobrego pracownika są: odporność na zmęczenie, silne mięśnie oraz wysokie możliwości produkcyjne. Sfera emocjonalna została całkowicie pominięta.
• Motywacja finansowa - ważnym elementem poprawiającym efek­tywność pracy podwładnego jest jego motywacja; system płacy mający motywować pracownika do jak najwydajniejszej to system akordowy - założeniem było płacenie nie za godziny przepracowane na stanowisku, lecz za liczbę wyprodukowanych przez pracownika części czy innych elementów.
• Funkcja majstra - odpowiedzialność powinna zostać podzielona pomiędzy kierowników i pracowników. Odmienni kierownicy powinni być odpowiedzialni za np. planowanie, kierowanie i ocenianie procesu pracy, natomiast pracownicy powinny brać odpowiedzialność za powierzone im przez kierowników (majstrów) zadania. W praktyce koncepcje Taylora przyniosły wiele sukcesów w sferze zwiększenia produkcji przedsiębiorstw oraz płac pracowników w tych firmach. Ale, metody stosowane przez Taylora spotkały się z silnym oporem robotników i związków zawo­dowych, obawa, że zwiększone wymagania fizyczne stawiane pracownikom mogą opóźnić proces wprowadzania nowych technologii do fabryk.
Henry L. Gantt
Jeden ze spadkobierców teorii Taylora.

(…)

… do ścisłej specjalizacji) byli oni w stanie pracować na różnych stanowiskach; skutek założenia, że robotnicy mogący sprawnie wykonywać różne prace na różnych stanowiskach mają znacznie wyższe morale, co zwiększa efektywność ich pracy.

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz