Negocjacje, (sem I)

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 721
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Negocjacje, (sem I) - strona 1 Negocjacje, (sem I) - strona 2

Fragment notatki:

Negocjacje
Zachowania są zawsze rezultatem negocjacji i aktem
negocjacji:
są zawsze funkcją posiadanych przez podwładnego możliwości stowarzyszania się z kolegami i mobilizowania ich solidarności
zależą od tego, w jakim stopniu umie on korzystać z tych możliwości, komunikować się z innymi, nawiązywać i rozwiązywać koalicje, oraz od jego odporności na napięcia psychiczne nierozerwalnie związane z każdą sytuacją konfliktową,
stopnia posiadanej autonomii.
Autonomia jest wynikiem:
technicznych i społecznych tradycji zawodu, możliwości zastąpienia na danym stanowisku,
możliwości dokładnego poznania przez innych problemów, które są na stanowisku rozwiązywane, a tym samym możliwości pełnego kontrolowania jego zachowań. Charakter negocjacji mają:
relacje przełożony - podwładny, wszelkie relacje, w jakie wchodzi uczestnik organizacji.
Negocjacje te toczą się wokół nagród i korzyści, jakie w ograniczonej zawsze ilości mogą czerpać uczestnicy or­ganizacji.
Posiadany przez poszczególnych aktorów margines swobody stanowi jednocześnie źródło niepewności zarówno dla ich partnerów jak i dla organizacji jako całości. Zachowanie człowieka w organizacji:
nigdy nie może być traktowane jako mechanistyczny efekt posłuszeństwa i presji uwarunkowań struk­turalnych, jest zawsze wyrazem i realizacją marginesu swobody gracza nawet jeśli margines ten jest bardzo zawężony, nigdy nie jest w pełni zdeterminowane i tym samym nie jest nigdy w pełni przewidywalne.
Narzucenie z góry „wspólnej" celowości prowadzi zawsze do biurokratycznych ograniczeń i wywołuje dalsze, nieprzewidziane i niekorzystne dla organizacji skutki.
Rola kierownictwa w procesie zmian powinna się sprowadzać do arbitrażu sprzecznych interesów i sprzecznych dążeń uczestników oraz do stwarzania uczestnikom możli­wości samodzielnego przezwyciężania tych sprzeczności.
OCENA
Poznanie mechanizmów zjawisk organizacyjnych a dopiero później konstruowanie na tej podstawie postulatów normatywnych i projektowych.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz