Organizacja jako system, (sem I)

Nasza ocena:

3
Pobrań: 581
Wyświetleń: 2002
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Organizacja jako system, (sem I) - strona 1 Organizacja jako system, (sem I) - strona 2

Fragment notatki:

Cechy organizacji jako systemu:
Każda organizacja może być rozpatrywana jako specyficzny system społeczno - techniczny. Dlatego również można określić podstawowe cechy organizacji jako systemu:
Organizacje są systemami otwartymi, tzn. stale prowadzą z otoczeniem wyminę dóbr materialnych, energii i informacji.
Organizacje są ustrukturalizowanymi, czyli uporządkowanymi w pewien sposób systemami społeczno-technicznymi, tzn. że organizacja to system złożony z czterech podsystemów: celów i zadań; ludzi - uczestników organizacji; wyposażenia materialno-technicznego i technologii.
Organizacje są systemami celowo tworzonymi przez ludzi do realizacji określonych funkcji, tzn. że mogą być projektowane podobnie jak twory techniczne z uwzględnieniem specyfiki tworzywa społecznego.
Systemy organizacyjne charakteryzują się budową hierarchiczną, tzn. że system zbudowany jest z podsystemów, które z kolei dzielą się na podsystemy (subsubsystemy) te zaś na elementy niższego rzędu itp.
Systemy organizacyjne maja zdolność doskonalenia się, podnoszenia swojej sprawności i stopnia zorganizowania.
Organizacje zdolne są do osiągania dość stałych stanów równowagi dynamicznej z otoczeniem systemu, tzn. że system, w celu utrzymania na niezmienionym poziomie zasilania energetycznego z otoczenia, zmienia swoją strukturę.
Funkcje kontrolno-kierownicze w organizacjach znajdują wyraz w procesach sterowania i regulacji. Dla prawidłowego przebiegu tych procesów szczególne znaczenie mają informacyjne sprzężenia zwrotne z otoczeniem.
Systemy będące organizacjami charakteryzują się ekwifinalnością, tzn. że podobne efekty mogą być osiągane w różnych typach struktur organizacyjnych i w wyniku poważnie różniących się od siebie procesów organizacyjnych.
Podstawowymi elementami myślenia systemowego są:
sprzężenia zwrotne wzmacniające (sprzężenia dodatnie),
sprzężenia zwrotne równoważące (sprzężenia ujemne),
opóźnienia.
Sprzężenia zwrotne wzmacniające, dotyczące zjawisk pozy­tywnych, jak i negatywnych, mają znaczenie dla całej teorii rozwoju systemów tak w skali mikro-, jak i makroekonomicznej. Sprzężenia zwrotne równoważące mają podstawowe znaczenie w zarządzaniu. Likwidowanie odchyleń od przyjętych norm zachowa­nia się i jego skutków, stanowi istotę zarządzania operacyjnego.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz