Zarządzanie firmą - strona 9

Funkcja motywowania-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie firmą
Pobrań: 7
Wyświetleń: 889

Funkcja Motywowania Motywowanie -oddziaływanie jest funkcją która ma powodować u zatrudnionych pracowników twórcze angażowanie w realizację misji-celów organizacji. Twórczość pracownika objawia się nie tylko rzetelnym wykonywaniem przydzielonych zadań ale także na poszukiwaniu wszelkiego rodzaju ul...

Funkcja organizowania-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie firmą
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1148

Funkcja organizowania Realizacja planów zachodzi poprzez realizacje funkcji organizowania. Organizowanie rozumiane jest jako funkcja w ramach której: dostosowuje się elementy zasobów do wyznaczonych celów (ilość, strukturę , rozmieszczenie majątku, stanowisk pracy , kwalifikacje pracowników, normy ...

Funkcja planowania-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie firmą
Pobrań: 0
Wyświetleń: 532

Funkcja planowania Z uwagi na zmiany w otoczeniu występuje potrzeba zmian w firmie, Zmiany w otoczeniu mogą być przewidywane ale na ich przebieg firma ma bardzo mały wpływ. Oszacowanie wielkości i jakości zmian w otoczeniu jest obarczone znacznym błędem. Im szybciej i burzliwej zachodzą zmiany tym ...

Kierownik, przywódca, menadżer, lider-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie firmą
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1001

Kierownik, przywódca, menadżer, lider Powszechnie przyjmuje się kilka nazw dla zatrudnionych pracowników sprawujących władzę w procesie zarządzania i organizacji. Najczęściej nazywa się takich pracowników; kierownik, dyrektor, prezes menadżer a sporadycznie; przywódca, lider. O ile nie ma ścisłej d...

Nowoczesne podejście do zarządzania-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie firmą
Pobrań: 0
Wyświetleń: 539

Nowoczesne podejście do zarządzania W ostatnich dziesięciu latach wdrażane są praktycznie nowe metody zarządzania w krajach o wysokiej kulturze organizacyjnej i eksploatujące nowoczesne systemy informatyczne. Podstawowym wymogiem nakłaniającym przedsiębiorstwa do nowoczesnego, współczesnego sposobu...

Outsourcing-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie firmą
Pobrań: 0
Wyświetleń: 812

Outsourcing Zmiana struktury majątku, zatrudnienia i zakresu realizowanych procesów w organizacji. Działające przez długi okres czasu firmy, historycznie poza procesem podstawowym przynoszącym wartość dodaną dla swoich klientów wykonywały procesy pomocnicze jak np.: remont maszyn, gospodarkę magazy...

Płaszczyzny i funkcje zarządzania-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie firmą
Pobrań: 0
Wyświetleń: 525

Płaszczyzny i funkcje zarządzania i organizacji Przedmiotem zarządzania są wyodrębnione z otoczenia zespoły ludzkie wyposażone w zasoby rzeczowe, informacyjne i finansowe, umiejące tworzyć struktury i systemy, produkujące i dostarczające produkty (wyroby i usługi) według przyjętej technologii. Zarz...

Proces decydowania-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie firmą
Pobrań: 0
Wyświetleń: 497

Proces decydowania Podejmowanie decyzji j est procesem ciągłym, który zachodzi w wyniku: Wyboru określonego sposobu i/lub kierunku działania. Dotyczy wszystkich przyszłych zmian innowacyjnych, które jeszcze nie stanowiły problemów. (wizja, strategia, planowanie, organizowanie, motywowanie, kontrolo...

Procesowe podejście do zarządzania-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie firmą
Pobrań: 14
Wyświetleń: 392

Procesowe podejście do zarządzania Misją organizacji (biznesu) jest tworzyć wartość dla jego klientów. Cały proces zrealizowany a nie poszczególne zadania tworzą wartość. Sukces biznesu pochodzi od wysokiej jakości procesów. Najlepszej jakości procesy muszą być dobrze zaprojektowane, wykonane przez...

Techniki decyzyjne-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie firmą
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1260

Techniki decyzyjne Rodzaje decyzji Tradycyjne Nowoczesne Programowane: Rutynowe powtarzalne, organizacja opracowuje procedury ich rozwiązania. 1. Zwyczaje 2. Standardowe biurowe procedury 3.Opracowane algorytmy Badania operacyjne, Modele matematy czne, Modele symulacyjne, Sieci neuronowe. Nieprog...