Zarządzanie firmą - strona 10

Wizja zarządzania firmą-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie firmą
Pobrań: 7
Wyświetleń: 609

Wizja jest chciejstwem zarządzających jak ma wyglądać według nich „idealnie zmienione-odnowione przedsiębiorstwo” i jak będzie służyło najlepiej swoim i pozyskanym klientom oraz, że będzie generowało nadwyżkę finansową. Końcowym efektem wypracowania wizji jest ustalenie misji jaką powinna firma spe...

Wymagania od strony techniki i technologii-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie firmą
Pobrań: 0
Wyświetleń: 329

Wymagania od strony techniki i technologii Postęp techniczny rozwija się w zaskakująco szybkim tempie. Osiągnięcia naukowe są bardzo szybko wdrażane do praktyki i organizacje funkcjonujące na rynku ciągle są zapoznawanie z tymi nowościami. Rozwój w

Wymagania stawiane przez otoczenie organizacjom gospodarczym-opracowan...

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie firmą
Pobrań: 0
Wyświetleń: 420

Wymagania stawiane przez otoczenie organizacjom gospodarczym I. Wymagania od strony klienta Ludzie korzystający z produktów (wyrobów i usług) oczekują, że funkcje dla jakich są one przeznaczone będą spełniane zgodnie z ich oczekiwaniami (produkty będą wysokiej jakości). Klienci pragną mieć wybór pr...

Wymagania stawiane przez rozwój teleinformatyki-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie firmą
Pobrań: 7
Wyświetleń: 399

Wymagania stawiane przez rozwój teleinformatyki a szczególnie internet Łatwość dostępu do informacji z poziomu indywidualnej osoby -pracownika, Łatwość masowej tanio i szybko przesyłanej oferty, Taniość i szybkość prowadzenia rozliczeń finansowych, Możliwość optymalizowania wszelkich procesów bez z...

Zarządzanie wiedzą-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie firmą
Pobrań: 7
Wyświetleń: 553

Zarządzanie wiedzą Najnowsze podejście do zarządzania zasadza się na uczeniu się organizacji i powiększaniu swojej wiedzy . Podejście to zakłada, że organizacja wyczerpała swoje możliwości w usprawnieniu działania dotychczas stosowanymi sposobami zarządzania i poszukuje drogi do dalszego rozwoju. W...

Biznes plan i jego funkcje - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Zarządzanie firmą
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1127

  Biznes plan i jego funkcje    Co to jest biznes plan?  Biznes plan jest kompleksowym dokumentem planistycznym, prezentującym co firma chce   osiągnąć w średnim okresie (kilku – kilkunastu  miesięcy) i w jaki sposób chce to zrealizować  (udowadniającym, że jest to opłacalne).  Biznes plan może być...

Cele działalności przedsiębiorstwa - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Zarządzanie firmą
Pobrań: 0
Wyświetleń: 476

Cele działalności przedsiębiorstwa  Nadrzędnymi celami działalności przedsiębiorstwa są:     zaspokajanie potrzeb klientów,    długookresowy rozwój (ilościowy i jakościowy),     wzrost wartości rynkowej przedsiębiorstwa,    „Osiąganie zysków jest natomiast jednym    ze środków osiągania tych cel...

Cykl działania zorganizowanego - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Zarządzanie firmą
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1176

CYKL   DZIAŁANIA   ZORGANIZOWANEGO      kolejność  uporządkowana - rozwiązanie  Postawienie celu    Planowanie  Organizowanie  Zdawanie egzaminu  Kontrola wyniku  Wnioski     KONTROLA  CELE, RODZAJE, SPOSOBY KONTROLI     KONTROLA - DEFINICJE   KONTROLA – to stwierdzenie stanów rzeczywistych i poró...

Cykl życia i rozwój przedsiębiorstwa - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Zarządzanie firmą
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1197

Cykl życia i rozwój przedsiębiorstwa    Pojęcie rozwoju  Wszelki, długotrwały proces kierunkowych zmian, w którym można wyróżnić prawidłowo  po sobie następujące etapy przemian danego obiektu, wykazujące stwierdzalne  zróżnicowanie się tego obiektu pod określonym względem.  Inaczej: systematyczne, ...

Komunikowanie się w organizacji - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Zarządzanie firmą
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1008

KOMUNIKOWANIE SIĘ W ORGANIZACJI      Szum informacyjny    SZUM INFORMACYJNY  – to zakłócenia, które powodują zniekształcenia przekazu  informacji bądź wywołują dezorientację odbiorcy.    Mogą to być zakłócenia typu:       mechanicznego  (np. słaba jakość połączenia telefonicznego, nieczytelny fak...