Biznes plan i jego funkcje - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1127
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Biznes plan i jego funkcje - wykład - strona 1 Biznes plan i jego funkcje - wykład - strona 2 Biznes plan i jego funkcje - wykład - strona 3

Fragment notatki:

  Biznes plan i jego funkcje    Co to jest biznes plan?  Biznes plan jest kompleksowym dokumentem planistycznym, prezentującym co firma chce   osiągnąć w średnim okresie (kilku – kilkunastu  miesięcy) i w jaki sposób chce to zrealizować  (udowadniającym, że jest to opłacalne).  Biznes plan może być też narzędziem operacjonalizacji  (wdrażania) strategii firmy.    Kiedy sporządzamy biznes plan?  1.  Gdy zakładamy nową działalność.  2.  Gdy chcemy otworzyć nowy oddział firmy.  3.  Gdy chcemy zrealizować jakąś inwestycję.  4.  Gdy chcemy przeprowadzić kompleksowy program modernizacji, restrukturyzacji,  fuzji firmy itp.  5.  Gdy chcemy pozyskać zewnętrzne środki finansowe na rozwój firmy.    Przede wszystkim w celach pozyskania   zewnętrznych środków finansowania inwestycji:  1.  Dla inwestorów strategicznych.  2.  Dla banków, w momencie ubiegania się o kredyt.  3.  Pod publiczną ofertę akcji.    Ale również w celach wewnętrznych:  1.  Jako kompleksowe narzędzie planowania i kontroli realizacji przedsięwzięcia.  2.  W celu ułatwienia podjęcia decyzji (zminimalizowania ryzyka),  3.  W celu zabezpieczenia się przed popełnieniem błędów inwestycyjnych,  4.  W celu właściwego oszacowania nakładów finansowych i stopy zwrotu z inwestycji.     Jakie elementy powinien zawierać biznes plan?  Zasadniczo biznes plan powinien zawierać pięć  podstawowych elementów:  1.  Przedstawienie inwestora i istoty projektu.  2.  Kompleksowe analizy zewnętrzne i wewnętrzne, firmy (analizy strategiczne i  marketingowe).  3.  Przedstawienie jakimi drogami chcemy osiągnąć zamierzone cele (szczegółowy opis  działań).  4.  Część finansową dokumentującą realność odzyskania poniesionych nakładów.  5.  Podsumowanie i wnioski.      Cechy dobrego biznes planu  •  celowy,   •  wykonalny (realny),   •  konsekwentny teoretycznie i praktycznie,   •  operatywny,  •  komunikatywny,  •  racjonalny,   •  elastyczny,   •  optymalnie szczegółowy,   •  określony w czasie,  •  kompletny czyli kompleksowy.    Szczegółowo biznes plan może się składać  z takich rozdziałów jak:  1. Streszczenie powykonawcze    Ta część powinna zawierać:  •  cel biznes planu,  •  krótki opis projektu,  •  dane dokumentujące realność projektu   •  wysokość środków finansowych angażowanych w projekt oraz przewidywany okres  zwrotu i zyskowności projektu,   •  dane dokumentujące zasadność projektu (dlaczego powinno się go wdrażać?), 

(…)


strategiczne.
2) Analizy strategiczne:

analiza strategiczna makrootoczenia,

analiza strategiczna mikrootoczenia,

analiza strategiczna pozycji konkurencyjnej i wnętrza firmy,

zbiorcze zestawienie SWOT i wnioski z niego wynikające.
3) Kierunki strategicznego rozwoju firmy:

wnioski, czy strategiczne cele są realne,

proponowane kierunki rozwoju strategicznego (zarys strategii konkurencji
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz