Biznes plan jako narzędzie podejmowania decyzji strategicznych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 973
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Biznes plan jako narzędzie podejmowania decyzji strategicznych - strona 1 Biznes plan jako narzędzie podejmowania decyzji strategicznych - strona 2

Fragment notatki:

Biznes plan jako narzędzie podejmowania decyzji strategicznych Ogólnym celem strategii na poziomie przedsiębiorstwa jest dostosowanie lud dopasowanie przedsiębiorstwa do jego środowiska w możliwie najkorzystniejszy sposób. Strategia mówi o tym, gdzie przedsiębiorstwo chce pełnić swe zamierzenia i zrealizować swą misję. Ustala zakres podejmowanych decyzji, które wyznaczają naturę i kierunek działań przedsiębiorstwa. Decyzje te odnoszą się do produktów lub usług oferowanych przez przedsiębiorstwo, jego rynków, podstawowych możliwości, wzrostu rentowności wniesionego kapitału i alokacji środków. Strategia jest więc deklaracją zamierzeń. Mówi, czym przedsiębiorstwo chce się stać na dłuższą metę. Jednym z powszechnie stosowanych narzędzi podejmowania decyzji strategicznych jest biznes plan. Biznes plan jest to dokument zawierający analizy i oceny wszystkich obszarów działalności przedsiębiorstwa w powiązaniu z otoczeniem, programy rozwojowe, szacunki niezbędnych nakładów na ich realizację, wskazanie źródeł i warunków finansowania poszczególnych projektów oraz ocenę ich efektywności.
Podstawowym celem tworzenia biznes planu jest wypracowanie bardziej efektywnych, racjonalnych i skuteczniejszych niż dotychczas działań. Do podstawowych elementów biznes planu należą:
Analiza strategiczna - polega na analizie bieżącej sytuacji firmy, przy użyciu np. analizy SWOT.
Wybór strategii - składa się z trzech etapów:
generowanie wariantów,
ocena wariantów,
wybór wariantu.
Plan działania firmy.
Zakres merytoryczny planu zawiera się w trzech grupach tematycznych:
Badanie przedsiębiorstwa - opis i analiza; szacowanie możliwości wprowadzenia zmian, ogólna opinia o przyszłej działalności.
Opracowanie zasadniczego planu - szczegółowa analiza oraz plan przekształceń i rozwoju wraz ze wszystkimi implikacjami,
Plan wprowadzenia w życie - plan wdrożenia; powołanie zespołów lub osób odpowiedzialnych za realizację oraz wyznaczenie nieprzekraczalnych terminów.
Typowy biznes plan obejmuje:
streszczenie projektu przedsiębiorstwa,
podstawowe dane o firmie i jej właścicielach (charakterystyka firmy),
założenia planu strategicznego przedsięwzięcia,
plan techniczny,
plan marketingowy,
plan organizacyjny,
plan finansowy
wnioski i podsumowanie.
Informacje uzyskane podczas tworzenia biznes planu są bardzo szczegółowe. Obejmują one działalność bieżącą oraz okres od trzech do pięciu następnych lat. Biznes plan jest podstawowym dokumentem wspomagającym zarządzanie wszystkimi przedsięwzięciami firmy. W działalności gospodarczej przedsiębiorstwa jest szczególnie pomocny w;
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz