Wizja zarządzania firmą-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 707
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wizja zarządzania firmą-opracowanie - strona 1 Wizja zarządzania firmą-opracowanie - strona 2 Wizja zarządzania firmą-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Wizja jest chciejstwem zarządzających jak ma wyglądać według nich „idealnie zmienione-odnowione przedsiębiorstwo” i jak będzie służyło najlepiej swoim i pozyskanym klientom oraz, że będzie generowało nadwyżkę finansową. Końcowym efektem wypracowania wizji jest ustalenie misji jaką powinna firma spełniać w otoczeniu. Misja uzasadnia istnienie firmy i opisuje postawy i oczekiwania w stosunku do klientów postawionych celów i kształtu organizacji firmy. Określenie misji firmy zawiera: Zdefiniowanie działalności która pozwoli realizować biznes, Określenie najważniejszego celu dla jakiego powołana została firma, Sformułowanie podstawowych wartości („filozofii”) tworzących podstawy kultury organizacji Wizja i misja jeśli są zdefiniowane ułatwiają opracowanie strategii Opracowanie strategii przebiega w trzech etapach: Analizy strategicznej firmy, Opracowanie wariantów i wybór jednej strategii, Wdrożenie i kontrola jej realizacji. Analizę strategiczną przeprowadzić można kilkoma metodami jak np.: Analiza słabych i mocnych stron oraz szans i zagrożeń (SWOT) Analiza pozycji strategicznej i ocena działalności firmy Macierz (SPACE) Macierz wzrostu rynku i udziału w rynku opracowana przez Boston Consulting Group (BCG). Model siedmiu S (McKinsey'a) diagnozujący firmę poprzez analizę - (1)dotychczasowej strategii, (2)umiejętności, (3)wspólnych wartości, (4)struktury, (5)systemów, (6)personelu, (7)stylu. Konkurencji pięciu sił Portera W zależności od wyników przeprowadzonej analizy strategicznej opracowuje się przy szerokiej współpracy zespołów własnych pracowników i zewnętrznych konsultantów różne warianty strategii. Strategie wzrostu, Strategie stabilizacji, Strategie kombinowane Wybór prz yjętej strategii przeprowadza wąska grupa specjalistów wraz z naczelnym kierownictwem firmy w oparciu o bardzo rozmyte i nie jednoznaczne kryteria. Przyjęta strategia jest bardzo ważnym aktem decyzyjnym. Stanowi podstawę budowania: planów strategicznych planów operacyjnych Różnica pomiędzy tymi planami wynika z trzech względów: Horyzontu czasu (strategiczny 3-7 lat niekiedy 10 lat, operacyjny 1 tydzień do 1 roku), Zakresu - strategiczny obejmuje wszystko co można uwzględnić w otoczeniu bliższym i dalszym oraz wnętrzu firmy, operacyjny obejmuje zakres otoczenia bliższego i skupia się bardziej na wnętrzu firmy. Szczegółowości - strategiczny podaje uproszczone wielkości i ilości, dość ogólnikowe stwierdzenia,

(…)

… przewiduje i wskazuje na bardzo dokładne wielkości i ilości w zakresie zmian w strukturze firmy ich zasobów oraz nakładów i wyników.
Szczególnego rodzaju planem należącym do operatywnego jest biznes plan (plan działalności gospodarczej). Jest to podstawowy dokument w zakresie:
rocznej działalności gospodarczej,
efektywności przedsięwzięcia inwestycyjnego (zakupu inwestycji o dużym znaczeniu dla firmy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz