Zarządzanie firmą - strona 11

Motywowanie - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Zarządzanie firmą
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1127

MOTYWOWANIE         MOTYWOWANIE  –  polega na inspirowaniu pracowników, by próbując osiągnąć  cele osobiste realizowali cele firmy (organizacji).    MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW  •  Każdy z nas w procesie pracy kieruje się  wieloma różnymi  motywami – dążymy po prostu  do zaspokojenia różnych potrzeb. ...

Planowanie strategiczne - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Zarządzanie firmą
Pobrań: 42
Wyświetleń: 784

PLANOWANIE       Planowanie  to wyznaczanie celu (celów) oraz wybór najlepszego w danych warunkach  sposobu ich osiągnięcia.  Rodzaje planów  (ze względu na horyzont   – zasięg – czasowy)    Długookresowe (długoterminowe) –      można ustalić misję, strukturę i strategię              więcej niż ...

Podejście systemowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Zarządzanie firmą
Pobrań: 175
Wyświetleń: 770

Podejście systemowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem       System  jest to zbiór elementów powiązanych ze sobą zależnościami przyczynowo  skutkowymi.         Możemy wyróżnić systemy:   •  naturalne, biologiczne, techniczne,   •  społec...

Rodzaje przedsiębiorstw według różnych kryteriów - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Zarządzanie firmą
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1316

Rodzaje przedsiębiorstw wg różnych kryteriów     Kryterium charakteru działalności  1) Produkujące dobra materialne:  a) Wydobywcze:   •  górnicze (węgiel kamienny, brunatny, ropa naftowa, gaz ziemny, rudy żelaza,  kamieniołomy, cegielnie, cemen...

Stanowisko pracy - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Zarządzanie firmą
Pobrań: 7
Wyświetleń: 945

OPIS STANOWISKA PRACY    Elementy opisu stanowiska pracy:    Nazwa stanowiska    Symbol    Stanowisko funkcjonalnie podlega    Wymagania wobec osoby zatrudnionej na stanowisku:          wiedza : poziom i rodzaj wykształcenia,           uprawnienia dodatkowe (prawo jazdy           kat. B) kursy,...

Strategie rozwoju - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Zarządzanie firmą
Pobrań: 14
Wyświetleń: 539

STRATEGIE  ROZWOJU    STRATEGIE ROZWOJU  •  Nie zawsze początkowa przewaga dzięki innowacji sprawia, że przedsiębiorstwo (produkt)  odniesie sukces rynkowy.  •  Czynników warunkujących sukces lub porażkę jest znacznie więcej  Przewaga rynkowa, dzięki innowacji  •  Konkurencja rynkowa wymaga, aby  m...

Struktura organizacyjna - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Zarządzanie firmą
Pobrań: 21
Wyświetleń: 959

STRUKTURA ORGANIZACYJNA    STRUKTURA ORGANIZACYJNA    Struktura organizacyjna: to wzór relacji pomiędzy pozycjami i członkami w danej  organizacji. Rozróżniamy różne typy struktur (racjonalna, macierzowa, oddziałowa).     RODZAJE  STRUKTUR    Struktura funkcjonalna: to rodzaj organizacji w której...

System ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Zarządzanie firmą
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1197

System ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych    Funkcje ubezpieczeń   1)  Odszkodowawcza  2)  Prewencyjna  3)  Represyjna.     Do  funkcji finansowych ubezpieczeń  zalicza się:    fiskalną,    redystrybucyjną,    lokacyjną,    interwencyjną,    kontrolną.    Podział ubezpieczeń  Zgodnie z praw...

TOC - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Zarządzanie firmą
Pobrań: 7
Wyświetleń: 861

TOC (Theory of Constraints) jako przykład podejścia systemowego  „Łańcuch jest tak silny, jak jego najmniej sprawne ogniwo”    Teoria ograniczeń (Theory of Constraints - TOC) to metoda identyfikacji i zarządzania  ograniczeniami, które...

Współczesne trendy rynkowe działalności przedsiębiorstw - wykład ...

 • Uniwersytet Gdański
 • Zarządzanie firmą
Pobrań: 14
Wyświetleń: 371

  Współczesne trendy rynkowe działalności przedsiębiorstw   permanentne podwyższanie jakości (produktu i funkcjonowania firm)    wytwarzanie coraz nowszych wyrobów nowszą techniką i technologią (know how)    dotrzymywanie terminów (wewnętrznych i zewnętrznych)     permanentna obniżka cen (kosztó...