Funkcja planowania-opracowanie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 532
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Funkcja planowania-opracowanie - strona 1 Funkcja planowania-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Funkcja planowania Z uwagi na zmiany w otoczeniu występuje potrzeba zmian w firmie, Zmiany w otoczeniu mogą być przewidywane ale na ich przebieg firma ma bardzo mały wpływ. Oszacowanie wielkości i jakości zmian w otoczeniu jest obarczone znacznym błędem. Im szybciej i burzliwej zachodzą zmiany tym większy może powstać błąd w przewidywaniu, Odpowiedzią na dużą niepewność zachowania otoczenia jest planowanie zmian i zachowań firmy. Realizacja funkcji planowania obejmuje: Opracowanie wizji docelowego „obrazu” stanu i działalności gospodarczej organizacji w założonym przedziale czasu np.: do roku 2005. Opracowania strategii w postaci kilku scenariuszy z podziałem na przedziały czasowe. Opracowanie kilku wariantu planów na krótki i dłużs zy horyzont czasu tzw. biznes plany lub plany działalności gospodarczej. J.Machaczka. Podstawy zarządzania. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Kraków 1999 . Planowanie w organizacji minimalizuje skutki niepewności jakie niesie zachowanie otoczenia w określonym horyzoncie czasu. Stan obecny Oś czasu Dziś Przyszłość Wizja stanu docelowego Przewidywany wpływ otoczenia Struktura: klienci, produkty, zasoby, wyniki, nakłady, dostawcy Systemy, technologie, procesy, pracownicy Tworzenie wizji I misji Wizje tworzy obecny stan aspiracji i wiedzy kierujących, zespołów pracowniczych zaangażowanych w jej tworzenie, otaczającą rzeczywistość, nadzieja, marzenia, niebezpieczeństwo i ryzyko spodziewanych zmian i sukcesów ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz