Opracowanie zagadnienia na egzamin.

Nasza ocena:

3
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1519
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Opracowanie zagadnienia na egzamin. - strona 1 Opracowanie zagadnienia na egzamin. - strona 2 Opracowanie zagadnienia na egzamin. - strona 3

Fragment notatki:

Projekt - to przedsięwzięcie złożone obwarowane terminem realizacji wymagające odpowiedniej koordynacji i kontroli
Cechy projektow: Wynika ze strategii przedsiębiorstwa
Posiada cel - jest działaniem celowym
Jest działaniem jednokrotnym
Wymaga zmian struktury organizacyjnej oraz systemu zarządzania
Jest działaniem złożonym
Jest ograniczony
Zarządzanie projektami Celem zarządzania jest przewidywanie zagrożeń i problemów oraz takie planowanie, organizowanie i kontrolowanie działań, aby mimo ryzyka projekty zostały ukończone z powodzeniem.
To dziedzina zajmująca się zastosowaniem dostępnej wiedzy, umiejętności, narzędzi i metod dla osiągnięcia założonych celów przygotowania i realizacji projektów tzn.:
- spełnienia określonych wymagań
- realizacji projektu w wyznaczonym terminie
- utrzymania kosztów projektu w wyznaczonym limicie.
Zarządzanie projektem obejmuje działania: Wyznaczenie celów
Planowanie
Organizowanie
Motywowanie
Kontrolowanie
Koordynację
Wsparcie realizacji projektu: Obsługa księgowo-finansowa
Obsługa kadrowa
Obsługa prawna
Obsługa informatyczna i techniczna
Administracja biurowa
Rodzaje projektow: To projekty: inżynierskie, konstrukcyjne, petrochemiczne, górnicze i wydobywcze opatrzone wysokim poziomem ryzyka
Projekty produkcyjne (ich rezultatem jest maszyna, statek, lub jakiś inny złożony przedmiot
Projekty IT i projekty związane z zarządzaniem zmianą
Projekty naukowe
Według pochodzenia zleceń: - projekty zewnętrzne - kampanie promocyjne
- projekty wewnętrzne (wdrażanie projektów informatycznych Według orientacji: - zorientowane obiektowo (wprowadzanie nowych produktów)
- zorientowane procesowo (nowe formy obsługi klienta, wdrażanie nowych systemów zarządzania itd.) Ze względu na stopień nowości: - projekty o niskim stopniu innowacyjności
- projekty o wysokim stopniu innowacyjności Ze względu na rozmiar: - małe (50)
Czynniki oceny sukcesu projektu to cele: Ukończenie projektu w ramach zatwierdzonych wydatków
Terminowe przekazanie projektu klientom
Odpowiednie wykonanie, co oznacza, że wszystkie aspekty projektu mają być ukończone zgodnie z dostarczoną przez klienta specyfiką projektu.
Osiągnięcie tych celow zależy od następujących czynnikow:

(…)

… odpowiedzialności.
Praca w zespole :
- autorytet w zespole
- umiejętność pracy w zespole,
- umiejętność inspirowania innych.
Przykłady struktur organizacyjnych zespołów:
Struktury macierzowe
Zespoły projektowe
Struktura macierzowa :
Mają zastosowanie w realizacji projektów specjalnych, których zakres wykracza poza możliwości działania jednej jednostki organizacyjnej Do odmian struktur macierzowych zaliczamy…
… i pełnego podporządkowania służbowego kierownikowi powołanego zespołu projektowego lub grupy operacyjnej.
Zespoły projektowe:
To jedna z pochodnych odmian struktur macierzowych
Opierają się one na zasadzie przedmiotowego grupowania jednostek organizacyjnych lub stanowisk pracy np.. Dotyczących konstrukcji, technologii, planowania produkcji, kosztów)
Grupowanie to następuje w kontekście całościowej…
… nakładów i przyszłych korzyści
Podjęcie decyzji o realizacji projektu
Wyznaczenie celów realizacji projektu
Organizowanie zespołu projektowego
Wybór formy instytucjonalnej dla realizacji
Powołanie kierownictwa projektu
Powołanie innych organów kierowniczych
Organizowanie pracy zespołu
Pozyskanie pracowników zespołu
Opracowanie planu pracy zespołu
Zatwierdzenie organizacji i planu pracy przez kierownictwo…

Kontrola innych działań
Kontrola pracy zespołu projektowego
Koordynacja przygotowania i realizacji
Koordynacja terminów
Koordynacja zużycia materiałów
Koordynacja kosztów
Koordynacja dostaw i podwykonawstwa
Koordynacja innych działań (ograniczanie ryzyka, działania projakościowe)
Koordynacja pracy zespołu projektowego
Zamknięcie projektu
Odbiór projektu przez zamawiającego
Rozliczenie projektu
Opracowanie raportu z realizacji
Podjęcie decyzji o zakończeniu projektu
Rozwiązanie zespołu projektowego
Obszary problemowe zarządzania projektami:
Zarządzanie integracją projektu:
- opracowanie planu projektu
- wykonanie planu projektu
- ogólna kontrola zmian
Zarządzanie zakresem projektu:
- inicjowanie projektu
- planowanie projektu
- definiowanie projektu
- weryfikacja
- kontrola zmian
Zarządzanie…
… uczestników, motywowanie, koordynowanie całości prac itd..
Specjalista projektant/plastyk - udział według potrzeb - przygotowanie szkicu, rysunku technicznego, formy plastycznej produktu wraz z oprogramowanie.
Specjalista-konstruktor - udział stały - informacje o konstrukcji wyrobów, porównanie z najnowszymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi, przygotowanie projektu produktu, opracowanie dokumentacji…
…:
Przez powołanie Pionu Badawczo- Rozwojowego
Przez powołanie Menedźera Projektów i Podporządkowanego mu Działu Koordynacji i Planowania
Przez Utworzenie Biura Zarządzania Projektami.
Studium wykonalności projektu
Jest to dokument, który z reguły jest obowiązkowym załącznikiem do wniosku
Jest to kompendium wiedzy na temat projektu oraz jego otoczenia społeczno-gospodarczego.
Istnieją gotowe wzory do większości rodzajów projektów. Każdy rodzaj projektów może mieć inny wzór Studium Wykonalności Projektu.
Z praktycznego punktu widzenia bardziej opłaca się najpierw przygotowanie studium wykonalności i dopiero na jego podstawie wniosek aplikacyjny
Wiąże się to z tym, że studium zawiera więcej informacji niż wniosek.
Etapy przygotowania dokumentacji aplikacyjnej:
1. Uzupełnienia, wytyczne, instrukcje, wzory wniosków…
… Zgodność projektu z polityką równych szans Zgodność z polityką społeczeństwa informacyjnego -wpływ projektu na rozwój nowoczesnych technologii informacyjnych oraz technologicznych
Zgodność projektu z polityką równych szans - czyli z tworzeniem nowych miejsc pracy
Wpływ nieudzielenia dotacji na realizację projektu itd..
Część 2. Identyfikacja wnioskodawcy
Forma prawna działalności
Dane wnioskodawcy
Osoba…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz