Cykl życia projektu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1071
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Cykl życia projektu - strona 1

Fragment notatki:

Cykl życia projektu Jest to uogólnione przedstawienie przebiegu projektu opierające się na założeniu, że różne projekty mogą być realizowane wg powtarzalnego schematu (cyklu) obejmującego podobne fazy i etapy.
Daje to możliwość sformułowania ogólnych zasad, wytycznych i zastosowania uniwersalnych metod planowania i realizacji projektów Cykl życie projektu składa się z następujących faz:
- definiowanie projektu - charakter koncepcyjny; etapy: inicjowanie, definiowanie projektu; niskie nakłady i koszty; uczestnicy: inicjator, użytkownicy, kierownictwo organizacji, specjaliści, eksperci - faza przygotowania - planowanie i organizowanie wykonawstwa projektu, etapy: organizowanie zespołu projektowego, planowanie struktury projektu, planowanie terminów projektu, planowanie zasobów projektu, organizowanie wykonawstwa projektu; średnie koszty i nakłady; uczestnicy: zespół projektowy, kierownictwo organizacji, pracownicy jednostek wykonawczych
- faza wykonawstwa - działalność, projektowa, wykonawcza, kontrolna i koordynacyjna; etapy: projektowanie rezultatu projektu, wykonawstwo, sterowanie wykonawstwem; wysokie koszty i nakłady; uczestnicy: jednostki wykonawcze, zespół projektowy, kierownictwo organizacji
- faza zamknięcia - zakończenie projektu, działalność wdrożeniowa i sprawozdawcza; średnie kosztu i nakłady; uczestnicy: jednostki wykonawcze, zespół projektowy, kierownictwo organizacji, użytkownicy, zleceniodawca
Istota i treść zarządzania projektami
Zarządzanie projektami jest to dziedzina zarządzania zajmująca się zastosowaniem dostępnej wiedzy, umiejętności, narządzi i metod dla osiągnięcia założonych celów przygotowania o realizacji projektów, tzn.:
osiągnięcia założonych rezultatów projektów
realizacji projektu w wyznaczonym okresie czasu
utrzymania kosztów projektu w wyznaczonym limicie
poprzez harmonizację współdziałania uczestników projektu.
Zarządzanie projektami jest to:
dziedzina zarządzania
oparta na podejściu procesowym
polegająca na harmonizowaniu procesów realizacji projektów: procesów składowych projektu i procesów jego obsługi
przy pomocy procesów zarządzania projektem, tzn. wyznaczania celów, planowania, organizowania i sterowania
dla osiągnięcia założonych celów, tzn. jakości zamierzonego rezultatu, terminu i kosztów
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz