Funkcja motywowania-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 889
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Funkcja motywowania-opracowanie - strona 1 Funkcja motywowania-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Funkcja Motywowania Motywowanie -oddziaływanie jest funkcją która ma powodować u zatrudnionych pracowników twórcze angażowanie w realizację misji-celów organizacji. Twórczość pracownika objawia się nie tylko rzetelnym wykonywaniem przydzielonych zadań ale także na poszukiwaniu wszelkiego rodzaju ulepszeń w działalności organizacji (podnoszenie jakości pracy i produktów, obniżka kosztów, wzrost wydajności itp.) Istnieje w teorii organizacji wiele poglądów i teorii. Do starszych należy: Model stosunków współdziałania (E. Mayo), Model zasobów ludzkich ( teoria X- ludzie nie lubią pracować, teoria Y-praca jest przyjemnością, ludzie chcą pracować). Współczesne poglądy na motywacje Teoria potrzeb. Człowiek w pracy ma motywacje jeśli jeszcze nie osiągnął swoich potrzeb ( A. Masłow) Teoria sprawiedliwości. Zakłada że motywem do pracy jest sprawiedliwe przez przełożonych płacenie, nagradzanie a nawet karanie zależnie od włożonego wysiłku w pracy (intelektualnego i fizycznego). Teoria oczekiwań. Ludzie motywują się wewnętrznie a to wpływa na ich zachowanie na podstawie oczekiwań , że ich wysiłek w pracy doprowadzi do pożądanego wyniku-korzyści. Teoria wzmocnienia. Istnieje skłonność u pracowników do powtarzania zachowań przynoszących pozytywne skutki zaś unikania zachowań w pracy przynoszących skutki negatywne. Teoria wyznaczania celów. Pracownik ma motywacje jeśli ma wyznaczony cel który został przez niego zaakceptowany (chęci i możliwości praktyczne jego osiągnięcia). Współcześnie funkcja motywacji ma wywoływać u pracowników przyjemność wręcz radość uczestniczenia w zespołowej pracy prowadzącej do osiągania wyznaczonych celów. Kierujący zespołami ludzkimi poprzez odpowiednio skonstruowane w procesie planowania bodźce mogą wywoływać zachowania skłaniające pracowników do realizacji celów organizacji. Najprościej można podzielić bodźce na materialne i niematerialne. Do bodźców materialnych zlicza się płace (system płac i wszystkie z tego wynikające „pochodne” wyrażone w postaci gotówki), zajmowane stanowisko w hierarchii organizacyjnej, przywileje wynikające z miejsca pracy. Do bodźców niematerialnych zalicza się bardzo wiele różnych czynników o nieuchwytnym sposobie ich wyrażenia (są prawie niemierzalne) np.: styl kierowania organizacją, panujące stosunki międzyludzkie, poziom zorganizowania miejsca pracy, zdolność do wykonywania danej pracy, metoda oceny pracownika stosowana w organizacji, Funkcja motywacji realizowana jest jako proces oddziaływania bodźcami na potrzeby i pragnienia pracowników aby wywoływać u nich zadowolenie podczas realizacji celów organizacji.

(…)

… motywacji realizowana jest jako proces oddziaływania bodźcami na potrzeby i pragnienia pracowników aby wywoływać u nich zadowolenie podczas realizacji celów organizacji.
Pracownik poza solidną zapłatą za pracę powinien nie tylko móc zaspokoić określone potrzeby materialne i kulturalne ale także, odczuwać satysfakcje i zadowolenie z pracy zespołowej. Ten rodzaj motywowania wywołany jest poprzez sposób bycia…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz