Polski System Medialny - strona 2

note /search

Następstwa obecności kapitału zagranicznego

 • Uniwersytet Warszawski
 • Polski System Medialny
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1645

Pozytywne i negatywne następstwa obecności kapitału zagranicznego na polskim rynku prasowym. Kapitał zagraniczny pojawił się w polskiej prasie na początku lat 90., wraz z początkiem transformacji ustrojowej. Dzięki zmianom politycznym możliwe stały się zmiany prawne, które w konsekwencji doprowadzi...

Panorama procesu transformacji polskich mediów

 • Uniwersytet Warszawski
 • Polski System Medialny
Pobrań: 658
Wyświetleń: 1883

Panorama procesu transformacji polskich mediów a) Najważniejszym wyznacznikiem przemiany mediów po roku 1989 jest odebranie władzy monopolu medialnego. Do końca lat 80-tych media były bowiem ściśle związane z mechanizmami działania państwa ideologicznego. Media były jedną z instytucji państwa. Swój...

Początki prasy periodycznej w Polsce

 • Uniwersytet Warszawski
 • Polski System Medialny
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1421

P oczątki prasy periodycznej w Polsce! Pierwszą postacią upowszechnienia informacji w Polsce jak i w Europie w postaci drukowanej były nieperiodyczne gazety ulotne, wydawane z okazji wydarzeń budzących powszechne zainteresowanie a przynoszące obszerne opisy prozą, czasami nawet wierszem. Pierwsze ...

Prasa drukowana - omówienie zagadnienia

 • Uniwersytet Warszawski
 • Polski System Medialny
Pobrań: 161
Wyświetleń: 980

Prasa drukowana Prasę (w sensie - drukowaną) tworzą dwie subkategorie: dzienniki czasopisma (od tygodnika do półrocznika) Słowo dziennik użyte w tytule pisma pojawiło się pod koniec XVIII wieku. W tym czasie istniała już w Polsce prasa, która narodziła się 3 I 1661 roku w Krakowie, kiedy to Alek...

Prasa lokalna - omówienie zagadnienia

 • Uniwersytet Warszawski
 • Polski System Medialny
Pobrań: 399
Wyświetleń: 3115

PRASA LOKALNA WARSZAWA Prasa lokalna Warszawy Wstęp Tematem niniejszego referatu jest prasa lokalna Warszawy. Skupiam się w tej pracy wyłącznie na prasie bezpłatnej wychodzącej na obszarze Warszawy, której z dnia na dzień jest coraz więcej. Nie zawsze jednak jest ona godna oglądania nie wspomi...

Struktura mediów elektronicznych

 • Uniwersytet Warszawski
 • Polski System Medialny
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1239

Struktura mediów elektronicznych: - poczynając od 93 roku mamy w Polsce dwie części sektora mediów elektr.: Media Publiczne - zbudowane na bazie Komitetu ds. Radiofonii i Telewizji - Polskie Radio i Telewizja. Charakter jednoosobowych Spółek Akcyjnych Skarbu Państwa, w liczbie 19 (18 radiowych i ...

System medialny - omówienie zagadnienia

 • Uniwersytet Warszawski
 • Polski System Medialny
Pobrań: 546
Wyświetleń: 1379

rynek prasowy - ogol stosunków wymiennych miedzy kupującymi i sprzedającymi prasę oraz ogół stosunków społecznych miedzy odbiorcami i dysponentami prasy. Z definicji wynika na kształt rynku prasowego maja duży wpływ stosunki handlowo - ekonomiczne, obejmujące sprzedaż i kupno tego specyficznego tow...

Transformacja mediów polskich

 • Uniwersytet Warszawski
 • Polski System Medialny
Pobrań: 161
Wyświetleń: 980

Transformacja mediów polskich Obecnie obserwujemy wizualizację polskiej prasy, która jest przejawem transformacji mediów polskich. Obecnie mamy do czynienia z wizualizacją prasy polskiej - coraz większe „obrazkowanie” prasy drukowanej i mediów w ogóle (media audio-wizualne). Prasa drukowana staje s...

Transformacja systemu medialnego RP

 • Uniwersytet Warszawski
 • Polski System Medialny
Pobrań: 462
Wyświetleń: 1316

Transformacja systemu medialnego RP - założenia, kierunki, formy, tempo, następstwa. Do końca lat 80. państwo miało monopol na media, decydowało o kształcie systemu medialnego. Radiofonię i telewizję obejmował monopol de iure (dla przypomnienia pr...

Polski System Medialny - wykład 03.03.2008

 • Uniwersytet Warszawski
 • Polski System Medialny
Pobrań: 105
Wyświetleń: 924

WSKAŹNIK ZASIĘGU SPOŁECZNEGO Jest wyrażany w procentach, jest to właściwie czytelnictwo tytułu. Przykładowo: 100% = wszyscy dorośli (powyżej 16. roku życia) Polacy, deklarujący, że czytają jakieś dzienniki (przynajmniej raz w tygodniu). St...