Polski System Medialny

note /search

Polski System Medialny - skrypt

 • Uniwersytet Warszawski
 • Polski System Medialny
Pobrań: 6104
Wyświetleń: 7889

POLSKI SYSTEM MEDIALNY - ZAGADNIENIA Podstawowe pojęcia wiedzy o mediach: prasa, system prasowy, rynek prasowy, komunikowanie itd. PRASA Pojęcie prasa ma różne definicje, w zależności od źródła, z którego będziemy korzystali. I tak w potocznym rozumieniu tego pojęcia(encyklopedycznym), prasą nazyw...

Zagadanienia - Polski System Medialny

 • Uniwersytet Warszawski
 • Polski System Medialny
Pobrań: 2149
Wyświetleń: 2709

Zagadnienie 1. Definicje i zakres pojęć prasa, system prasowy i rynek medialny. PRASA Sprawa terminologii, czyli tzw. siatki pojęciowej w przypadku wiedzy o mediach jest bardzo zaniedbana, choć w dobie tak szybkiego ich rozwoju powinna byc nieustannie aktualizowana. Siatkę pojęciową tworzą dwie kat...

Polski System Medialny - pytania i omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Polski System Medialny
Pobrań: 1596
Wyświetleń: 5565

Pyt.6 Ewolucja formuły wydawniczej dzienników w Polsce po roku 1989. Od roku 1989 wszystkie polskie dzienniki były uzależnione od głównego dysponenta politycznego, czyli PZPR, ale także od konkretnych podmiotów ówczesnej sceny politycznej. Prawie każdy dziennik o zasięgu ogólnopolskim miał status o...

Polski System Medialny - czasopisma

 • Uniwersytet Warszawski
 • Polski System Medialny
Pobrań: 749
Wyświetleń: 2471

Czasopisma Grupa czasopism w Polsce jest bardzo liczna i stanowi większą część rynku prasowego w naszym kraju. W Polsce wydawanych jest około 5400 czasopism. Grupa ta charakteryzuje się: dużą liczbą dużą dynamiką rozwoju (w 1989 r. wydawanych było ok. 3000 tytułów, a więc w ciągu 11 lat wzrost o ...

Definicja Czasopism - omówienie zagadnienia

 • Uniwersytet Warszawski
 • Polski System Medialny
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1491

Definicja Czasopism Wg. prawnej definicji (art. 7, pkt.2.3 ust o prawie prasowy) czasopismem jest „druk periodyczny ukazujący się nie częściej niż raz w tygodniu, a nie rzadziej niż raz w roku”. Trzeba pamiętać, także o tym, że ponadto musi spełniać inne ważne wymogi wynikajace z pojęcia „prasa”, t...

Definicje i zakres pojęć

 • Uniwersytet Warszawski
 • Polski System Medialny
Pobrań: 742
Wyświetleń: 3031

1. Definicje i zakres pojęć. Prasa - słowo to ma przynajmniej trzy znaczenia: Znaczenie techniczne - prasa jako rodzaj urządzenia technicznego za pomocą, którego można dokonać prasowania Znaczenie sensu stricto (rozumienie dosłowne) - ogół drukowanych wydawnictw periodycznych, „prasa drukowana” -...

Ewolucja formuły wydawniczej dzienników

 • Uniwersytet Warszawski
 • Polski System Medialny
Pobrań: 518
Wyświetleń: 2331

Ewolucja formuły wydawniczej dzienników w Polsce po roku 1989. Od roku 1989 wszystkie polskie dzienniki były uzależnione od głównego dysponenta politycznego, czyli PZPR, ale także od konkretnych podmiotów ówczesnej sceny politycznej. Prawie każdy dziennik o zasięgu ogólnopolskim miał status organu...

Kolportaż - omówienie zagadnienia

 • Uniwersytet Warszawski
 • Polski System Medialny
Pobrań: 504
Wyświetleń: 1477

Kolportaż Do końca XIX wieku dominującą formą dystrybucji prasy była prenumerata. Wydawcy walczyli o prenumeratorów, a pismami rządziło prawo rynku - kto nie zdobył nabywców ten odpadał z gry. Oprócz prenumeraty istniała także tzw. sprzedaż kant...

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji 2

 • Uniwersytet Warszawski
 • Polski System Medialny
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1547

Powoływanie członków KRRiT Zgodnie z Ustawą o Radiofonii i Telewizji z 29 grudnia 1992 w skład KRRiT wchodziło 9 członków, którzy reprezentowali różne środowiska społeczne i polityczne. Powoływani byli przez Sejm 4, Senat 2 i Prezydenta 3 na 6-letnią kadencje, przy czym co 2 lata wymieniana była 1/...

KRRiT -status, zakres kompetencji i rola

 • Uniwersytet Warszawski
 • Polski System Medialny
Pobrań: 742
Wyświetleń: 2912

KRRiT - status, zakres kompetencji i rola w systemie medialnym RP Krajowa Rada Radiofonii i Telewizja rozpoczęła swoją działalność w dniu 1 marca 1993 r., w momencie wejścia w życie przepisów ustawy o radiofonii i telewizji z dnia 29 grudnia 1992 r.. Jednak spór o kompetencje i działalność Rady trw...