Definicje i zakres pojęć

Nasza ocena:

5
Pobrań: 735
Wyświetleń: 3003
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Definicje i zakres pojęć - strona 1 Definicje i zakres pojęć - strona 2

Fragment notatki:

1. Definicje i zakres pojęć. Prasa - słowo to ma przynajmniej trzy znaczenia:
Znaczenie techniczne - prasa jako rodzaj urządzenia technicznego za pomocą, którego można dokonać prasowania
Znaczenie sensu stricto (rozumienie dosłowne) - ogół drukowanych wydawnictw periodycznych, „prasa drukowana” - dzienniki i czasopisma
Znaczenie prawne, mające definicję normatywną (sensu largo) - obejmuje prasę drukowaną i media elektroniczne (radio, telewizja)
Wyciąg z prawa prasowego (ustawa z 7 II 1984 ):
Prasa - „publikacje periodyczne, które nie tworzą zamkniętej, jednorodnej całości, ukazujące się nie rzadziej niż raz do roku, opatrzone stałym tytułem, albo nazwą, numerem bieżącym i datą a w szczególności: dzienniki i czasopisma, serwisy agencyjne, stałe przekazy teleksowe, biuletyny, programy radiowe i telewizyjne, oraz kroniki filmowe, prasą są także wszelkie istniejące lub powstające w wyniku postępu technicznego środki masowego przekazu, w tym także rozgłośnie oraz tele- i radiowęzły zakładowe upowszechniające publikacje periodyczne za pomocą druku, wizji, fonii, lub innej techniki rozpowszechniania; prasa obejmuje również zespoły ludzi i poszczególne osoby zajmujące się działalnością dziennikarską. Krytyka definicji: Definicja ta jest bardzo ogólnikowa. Pozwala oddzielić jedynie wydawnictwa periodyczne od wydawnictw jednorazowych (książki). W definicji znajdują się także nieaktualne i wręcz archaiczne sformułowania dotyczące np. teleksu. Poza tym zapis ten w obecnym brzmieniu pozwala traktować jako prasę także np. numerowaną korespondencję między bankiem a wierzycielem. Definicja nie odwołuje się bowiem wcale do merytorycznego wyróżnika prasy (jakim jest funkcja informacyjna). Przez to jako prasę traktować należy także w majestacie prawa - pisma typu: „103 najlepsze dowcipy”. Nieaktualne jest także sformułowanie dotyczące tele- i radiowęzła zakładowego - które jest reliktem przeszłości. Umieszczenie w definicji sformułowania, że prasa to wszystkie nowe środki przekazywania masowego, każe nam pod tą definicję podciągać także np. internet - a ten jak wiadomo jest aterytorialny i nie jest objęty systemem prawnym danego państwa (nie możliwe do skontrolowania). System medialny - nie istnieje definicja normatywna. System to pewna całość mająca materialny wymiar, lub całość powszechnie uznawana i akceptowana przez ludzi. System jest całością złożoną z wielu elementów składowych, które czasem są na tyle złożone, że same tworzą system (który jest podsystemem systemu w którym funkcjonuje). Elementy składowe systemu pozostają ze sobą w tak ścisłych związkach, że wyeliminowanie jednego elementu, sprawia, że system jako całość przestaje funkcjonować. System medialny to ogół instytucji biorących udział w procesie komunikowania masowego o charakterze periodycznym (za pomocą środków masowego przekazu). System medialny jest całością złożoną. Na system składają się dwa typy instytucji:


(…)

… z niedźwiedziami polarnymi).
ekonomiczne - sytuacja prasy uzależniona jest od zamożności społeczeństwa, a ta od polityki gospodarczej państwa. Każdy system prasowy istnieje zawsze w konkretnym systemie politycznym. System prasy wolnej istnieje tylko w ustroju demokratycznym. System prasy kontrolowanej występuje w systemach autorytarnych. W systemach totalitarnych występuje system prasy kierowanej. System…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz