Polski System Medialny - skrypt

Nasza ocena:

5
Pobrań: 5943
Wyświetleń: 7602
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Polski System Medialny - skrypt - strona 1 Polski System Medialny - skrypt - strona 2 Polski System Medialny - skrypt - strona 3

Fragment notatki:

POLSKI SYSTEM MEDIALNY - ZAGADNIENIA
Podstawowe pojęcia wiedzy o mediach: prasa, system prasowy, rynek prasowy, komunikowanie itd. PRASA Pojęcie prasa ma różne definicje, w zależności od źródła, z którego będziemy korzystali. I tak w potocznym rozumieniu tego pojęcia(encyklopedycznym), prasą nazywamy ogół dzienników i czasopism, ukazujących się na terenie jakiegoś kraju; w takim przypadku mówimy o prasie np. angielskiej, francuskiej, itd.
Naukowe znaczenie terminu prasa ma natomiast charakter normatywny. Jest ono określone przepisami ustawy o prawie prasowym z 1984r. W znaczeniu prawnym pojęcie prasa obejmuje nie tylko dzienniki i periodyki(czasopisma), czyli tzw. prasę drukowaną, ale także media elektroniczne i szerzej- wszystkie instytucje tworzące system środków masowego przekazu. PRASA- oznacza publikacje periodyczne, które nie tworzą zamkniętej, jednorodnej całości, ukazujące się nie rzadziej niż raz do roku, opatrzone stałym tytułem albo nazwą, numerem bieżącym i datą, a w szczególności: dzienniki, czasopisma, serwisy agencyjne, stałe przekazy teleksowe, biuletyny, programy radiowe i telewizyjne oraz kroniki filmowe; prasą są także wszelkie istniejące lub powstające w wyniku postępu technicznego środki masowego przekazywania, w tym także rozgłośnie oraz tele- i radiowęzły zakładowe, upowszechniające publikacje periodyczne za pomocą druku, wizji, fonii lub innej techniki rozpowszechniania; prasa obejmuje również zespoły ludzi i poszczególne osoby zajmujące się działalnością dziennikarską (DzU, 7.02.1984) Definicja ta zbudowana jest wyłącznie na formalnych, zewnętrznych wyznacznikach, takich jak częstotliwość ukazywania się, oznaczony numer bieżący, podana data ukazania się. Powyższa definicja jest nieco nieaktualna w konfrontacji z teraźniejszością i rzeczywistością. Przede wszystkim dlatego, że jest zbyt ogólna i przez to zbyt pojemna, ponieważ pozwala na zakwalifikowanie do kategorii prasa także takich wytworów drukowych, które formalnie- owszem spełniają wymogi definicji, ale nie pełnią społecznych funkcji prasie właściwych. Wedle opinii prasoznawców definicja pojęcia prasa powinna zostać znowelizowana. Powinna brać pod uwagę nie tylko zewnętrzne cechy wydawnictw drukowych, ale także uwzględniać ich treść i funkcje. Proponuje się, by pojęciem prasa mogły być objęte tylko takie wydawnictwa, które zachowują nie tylko wszelkie warunki formalne wskazane w obecnej definicji normatywnej, ale także mają określoną zawartość i spełniają funkcje społeczne tradycyjnie prasie przypisane. Przyszła definicja powinna być bardziej konkretna i precyzyjniej określać zakres pojęcia, biorąc pod uwagę aktualną sytuację na rynku mediów. Powinna uwzględniać treść wytworu drukowanego. Jego znaczenie obecnie wydaje się oczywiste: im więcej treść danego wytworu drukowego składa się z materiałów autorskich o charakterze dziennikarskim i im więcej funkcji społecznych prasie przypisanych dane wydawnictwo spełnia, tym bardziej zasługuje na miano prasy.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz