KRRiT -status, zakres kompetencji i rola

Nasza ocena:

5
Pobrań: 735
Wyświetleń: 2884
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
KRRiT -status, zakres kompetencji i rola  - strona 1 KRRiT -status, zakres kompetencji i rola  - strona 2

Fragment notatki:

KRRiT - status, zakres kompetencji i rola w systemie medialnym RP Krajowa Rada Radiofonii i Telewizja rozpoczęła swoją działalność w dniu 1 marca 1993 r., w momencie wejścia w życie przepisów ustawy o radiofonii i telewizji z dnia 29 grudnia 1992 r.. Jednak spór o kompetencje i działalność Rady trwał już od 1990 r.. Wytworzyły się 2 stanowiska:, aby Rada składała się wyłącznie z „autorytetów moralnych” - osób cieszących się szacunkiem społecznym, ale niekoniecznie z doświadczeniem w zawodzie dziennikarza i miała charakter opiniotwórczy i prawodawczy, oraz żeby była „radą fachowców”. W ówczesnych warunkach politycznych i w skomplikowanej sytuacji medialnej druga opcja zyskała wielu zwolenników. W tej sytuacji doszło do kompromisu i parlamentarzyści zawarli w ustawie sposób wyboru członków Rady i ich cechy. Ustawa mówi, że mają to być osoby wyróżniające się wiedzą i doświadczeniem w zakresie środków masowego przekazu. Z 9 członków Rady 4 wybiera Sejm, 3 Prezydent, a 2 Senat. W gruncie rzeczy kompromis w sprawie doboru członków Rady miał charakter polityczny - prawo wysuwania kandydatów rozdzieliły między siebie najsilniejsze partie. 17 marca 1995 r. Sejm przyjął projekt nowelizacji ustawy. Stwierdzała ona, że Przewodniczącego Rady wybierają we własnym gronie jej członkowie. Nie podobało się to Lechowi Wałęsie, który zawetował tę nowelizację, jednak Sejm odrzucił jego weto i nowelizacja przeszła. Wałęsa wcześniej bezprawnie zmieniał Przewodniczącego Rady. W okresie kadencji członków KRRiT ulega zawieszeniu ich członkostwo w partiach politycznych, we władzach stowarzyszeń i związków zawodowych, związków pracodawców, organizacji kościelnych lub związków wyznaniowych. Ustawa o radiofonii i telewizji określiła KRRiT jako organ państwowy właściwy w sprawach radiofonii i TV. Krajowa Rada stoi na straży wolności słowa w radiu i TV, samodzielności nadawców interesów odbiorców oraz zapewnia otwarty i pluralistyczny charakter radiofonii i TV (art. 6 ustawy). Zakres kompetencji i tryb działania: projektowania w porozumieniu z premierem kierunków politycznych państwa w radiofonii TV, określanie warunków prowadzenia działalności przez nadawców, rozstrzygnięcia w sprawach koncesji na nadawanie i rozpowszechnianie, sprawowanie kontroli działalności nadawców, organizowanie badań odbioru programów radiowych i TV, określanie opłat abonamentowych i opłat za udzielenie koncesji oraz wpis do rejestru, opiniowanie projektów ustaw oraz umów międzynarodowych dotyczących radiofonii i TV, współpraca organizacjami i instytucjami w zakresie ochrony praw autorskich, wykonawców, producentów, nadawców programów radiowo - telewizyjnych, inicjowanie postępu naukowo - technicznego w dziedzinie radiofonii i telewizji. Rada wydaje rozporządzenia i uchwały zgodnie z zapisem w ust

(…)

…, a potem chcieli koncesje automatycznie uzyskać od Rady. Ta się jednak nie zgodziła. W rzeczywistości nadawcy ci prowadzili działalność piracką i łamali przepisy prawa finansowego oraz ustawy o łączności. Dopiero po określeniu liczby częstotliwości Rada przystąpił do pierwszego procesu koncesyjnego ( 1993-1994). Radio: 3 sieci radiowe o charakterze ogólnopolskim - RMF, Zet, Radio Maryja; 132 lokalne stacje oraz 1 ponadregionalna (Rozgłośnia Harcerska).Telewizja: działalność ogólnopolska - Polsat, ponadregionalna - Telewizja Wisła sp. z o.o., lokalna - 11 nadawców, w tym TV Niepokalanów i TV Lubań. Drugi proces koncesyjny: radio: 38 nadawców otrzymało koncesję na emisję programów radiowych, w tym dwóch charakterze ponadregionalnym. Telewizja: 2 ponadregionalne - TVN i Nasza Telewizja.
Przebieg…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz